Zgodnie z art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Prezydent Wałbrzycha przedstawił Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2022 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00 w Sali Witrażowej Ratusza (pl. Magistracki 1, II piętro, sala 26) w Wałbrzychu podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 50 osób należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha w Referacie Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej, pl. Magistracki 1, pokój 24 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 26 czerwca 2023 roku do godz. 15:30.Załączniki:

wstęp do raportu za 2022 r..pdf
Dane_o_mieście.pdf
Środowisko.pdf
Strategiczne_programy_rozwoju_gminy.pdf
Usługi_komunalne.pdf
Gospodarka.pdf
Stan_mienia_komunalnego.pdf
Rewitalizacja_i_gospodarka_przestrzenna.pdf
Pomoc_spoleczna.pdf
Sport_i_turystyka.pdf
Sprawy_spoleczne.pdf
Oswiata_i_edukacja.pdf
Kultura.pdf
Bezpieczeństwo.pdf
Finanse_i_inwestycje.pdf
Zdrowie_i_działania_na_rzecz_osób_z_niepełnosprawnościami.pdf