W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

styczeń

XML

Ogłaszenie otwarte na nabór partnera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przygotowania i przeprowadzenia projektu partnerskiego na podstawie umowy partnerskiej, której celem będzie przeprowadzenie działań szkoleniowych, warsztatowych i treningowych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów w celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Ogłoszenie   Zgodnie z art. 28 a ustawy z 6 grudnia 2006 roku "O zasadach prowadzenia polityki rozwoju" ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), - Gmina Wałbrzych ogłasza otwarty nabór partnera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przygotowania i przeprowadzenia projektu...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2010 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2010 roku na terenie miasta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - zadania od nr 1 do nr 6 oraz rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie nr 7)

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93 z 1998 roku, poz. 592) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2010 r. pn.:Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA   działając na podstawie art. 11 ust. 1-2  oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),   OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT   na realizację zadania publicznego na terenie miasta...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku przychodni zdrowia przy ul. Armii Krajowej 23 w Wałbrzychu

Wałbrzych, dn. 19.01.2010 r. WRM.DGPiŚ./73310/64/547/09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że dla Wałbrzyskiego...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie boisk treningowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiących element Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua-Zdrój" przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.

  Wałbrzych, dn. 19.01.2010r. WRM.DGPiŚ/73310/1/517/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2010r. na wniosek...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Ogrodowej, Wrocławskiej, Prostopadłej i Wł. Orkana w Wałbrzychu.

Wałbrzych, dn. 18.01.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/36/421/09/10   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 8...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2010 roku

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Zgodnie z pkt 15 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilkatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o publicznym dostępnym wykazie danych o decyzji nr 116/09/10 z dnia 05.10.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja - kompleksowa przebudowa istniejących ulic: Wysockiego, Lubelskiej, Browarnej i Mazowieckiej"

  Wałbrzych, dn. 11.01.2010r. WRM.DGPiŚ-76240/116/ 281 /09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podst awie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr...

Ogłoszenie o likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  W związku z wejściem w życie u stawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664 ) zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt.2, z dniem 1 stycznia 2010 roku likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Oznacza to, że podmiotom nie...