W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

marzec

XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie budynku "B" szpitala na cele medyczne i sanitarne oraz budowie podjazdu dla karetek, na terenie Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego przy ul. I. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Wałbrzych, dn. 30.03.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/61/3161/09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 26...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Mącznej i P. Skargi w Wałbrzychu.

  Wałbrzych, dn. 30.03.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/57/3158/09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 26...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej POLKOMTEL S.A. BT 34324 przy ul. J. Piłsudskiego w Wałbrzychu.

  Wałbrzych, dn. 29.03.2010 r. WRM/DGPiŚ/73310/54/3100 /09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 - z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w...

Ogłoszenie wyników konkursu "Ładny Dom".

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na podstawie uchwały nr XL/365/2009 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha o nazwie "Ładny Dom" przyznano nagrody dla...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku pod nazwą: Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.

Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej pn: Zorganizowanie uroczystego posiłku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta w formie śniadania wielkanocnego. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową (prowadzenie magazynów interwencyjnych, magazynu żywnościowego ). ...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.

  Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej pn: 1. Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie: 1.1. poradnictwa specjalistycznego i społecznego, 1.2. aktywizacji społecznej, 1.3. działań o charakterze integracyjnym rozstrzygnięty! ...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:"Ustawienie i uruchomienie linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"

  Wałbrzych, 22.03.2010 r. WRM.DGPiŚ-76240/42/ 2910 /09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Wałbrzych - Podwale II - 49732.01 przy Al. Podwale w Wałbrzychu"

Wałbrzych, dn. 19.03.2010 r. WRM.DGPiŚ./73310/15/2849/09/10 OBWIESZCZENIE                 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717...