W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

listopad

XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewidzianych do realizacji w 2011 r.

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 '' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców pod nazwą: " Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej".

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2010 roku pod nazwą : "Zorganizowanie uroczystego posiłku w formie kolacji wigilijnej w 2010 roku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta ".

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy...

Owieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II i ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu

  Wałbrzych, dn. 5.11.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/44/ 12232 /10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu pn.: "Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018" wraz z prognozą oddziaływania Programu na środowisko.

Wałbrzych dn. 02-11-2010r. WRM.DGPiŚ-7610/1/ /2010 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 30, art. 39, art. 46 ust.2 oraz 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu pn.: "Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018" wraz z prognozą oddziaływania Programu na środowisko.

Wałbrzych dn. 02-11-2010r. WRM.DGPiŚ-7610/1/ /2010 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 30, art. 39, art. 46 ust.2 oraz 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...