W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 129002
Kierownictwo urzędu 98532
Prezydent 66435
Deklaracja dostępności 66395
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 64293
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 47903
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 47613
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 33515
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 28677
Przetwarzanie danych 27021
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 26463
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 26313
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 26025
Nieodpłatna pomoc prawna 25894
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 24307
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 23564
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 23506
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 21361
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 18190
REJESTRACJA ZGONÓW 18153
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 16032
WYREJESTROWANIE POJAZDU 14121
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 12644
Kompetencje skarbnika 12623
Kompetencje sekretarza 11630
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 10989
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH (do 70 m2 powierzchni zabudowy) 10718
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 9852
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 8724
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 8592
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 8233
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 8124
Zarządzenie nr 175/2021 8066
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 7980
UWAGA! Nowe numery kont bankowych od 1 lipca 2021 r. 7502
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 7341
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 7225
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 6609
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 6564
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 6451
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 6140
Kompetencje prezydenta 6095
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 6084
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5951
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 5758
Zarządzenie nr 332/2016 5586
WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO 5531
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 5165
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW 4975
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 4958
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 19456
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 14785
Uchwała nr XLIX/591/2017 7178
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 6012
Uchwała nr XXIX/385/2016 5464
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 5133
Uchwała nr XV/184/2015 4155
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 4130
UCHWAŁA NR XV/185/2015 4066
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3987
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3779
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3581
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 3411
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3348
Wykaz Radnych VIII kadencji 3280
Uchwała nr XLIX/592/2017 2992
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2809
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2638
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2601
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 2587
Uchwała nr LXIII/774/18 2528
Uchwała nr LXIII/772/18 2478
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2464
Uchwała nr XLVI/562/2017 2362
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2321
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 2298
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 2270
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2270
Uchwała nr XXVII/275/20 2245
Uchwała nr XV/189/15 2182
Uchwała nr LXIII/773/18 2152
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2141
Uchwała nr XIV/121/19 2133
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 2123
Uchwała nr XIX/285/16 2075
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 2013
Uchwała nr LXIII/771/18 2006
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1998
Uchwała nr LXII/769/18 1956
Uchwała nr XV/202/2015 1913
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1900
Uchwała nr XXVI/266/20 1879
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1873
Uchwała nr XV/201/2015 1866
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1858
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1856
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1849
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1849
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1820
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1806
Statystyki strony MRMW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha 3811
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 36275
Statut Miasta Wałbrzycha 35407
Budżet na 2015 r. 18246
Podatki na 2020 r. 10705
Podatki na 2016 r. 10273
Podatki na 2017 r. 9270
Podatki na 2018 r. 9203
Podatki na 2019 r. 8417
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 7200
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 6683
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 6354
Podatki na 2021 r. 4760
Podatki na 2022 r. 3850
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 3728
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 3520
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3255
Podatki na 2023 r. 3162
Wykaz rachunków bankowych 2964
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 2646
Wykaz rachunków bankowych 2414
Zabytki i ochrona konserwatorska 2270
31. X-90-07 de Gaulle 2192
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 2121
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 2108
Projekt budżetu na 2015 r. 2033
28. LVI-431-06 Beskidzka 1974
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1907
Podatki na 2024 r. 1893
Podatki na 2015 r. 1887
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1864
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1860
Wykaz rachunków bankowych 1788
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1748
62. IX-120-2015 Świdnicka 1709
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1695
Budżet na 2016 r. 1687
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1676
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1621
Budżet na 2017 r. 1603
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1586
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1570
Wykaz rachunków bankowych 1556
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1521
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1499
Projekt budżetu na 2016 r. 1497
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1491
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1472
Podatki na rok 2013 1452
stawki podatku rolnego na 2016 r 1432
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1370
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 38493
Umowa Nr 2/2023 z 21 grudnia 2023 r. 62
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki większościowe 26628
Spółki mniejszościowe 4568
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1760
Wyniki działalności Spółek 1730
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 1470
Wyniki działalności Spółek 1465
Wyniki działalności Spółek 1454
Skład Rad Nadzorczych 1343
Skład Rad Nadzorczych 1301
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 1257
Wyniki działalności spółek 1255
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1222
Wyniki działalności spółek 1206
Skład Rad Nadzorczych 1181
Skład Rad Nadzorczych 1175
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 1116
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 1079
Spółki jednoosobowe i większościowe 1047
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 890
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 720
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 707
Wynik działalności spółek w 2019 r. 637
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 547
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 445
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 338
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 327
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 326
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 299
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 291
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 289
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 267
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 260
Wynik działalności Spółek w 2022 r. 258
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 256
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 253
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 251
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 250
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 249
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 247
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 246
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 245
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 241
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 241
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 240
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 238
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 237
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 235
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 235
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 224
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 222