W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 127738
Kierownictwo urzędu 90699
Prezydent 63246
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 62484
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 45542
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 43564
Deklaracja dostępności 39978
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 31467
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 25637
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 25621
Przetwarzanie danych 25561
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 24948
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 24827
Nieodpłatna pomoc prawna 23539
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 23209
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 22615
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 20327
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 20154
REJESTRACJA ZGONÓW 17528
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 16781
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 14479
WYREJESTROWANIE POJAZDU 13344
Kompetencje skarbnika 11747
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 11698
Kompetencje sekretarza 10386
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 10276
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH (do 70 m2 powierzchni zabudowy) 10256
Kompetencje zastępcy prezydenta 9931
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 9445
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w 2021 roku 8599
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 8423
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 8335
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 7891
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 7684
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 7495
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 7005
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 6942
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 6221
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 6084
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 6021
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 6018
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 5809
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5794
UWAGA! Nowe numery kont bankowych od 1 lipca 2021 r. 5765
Zarządzenie nr 332/2016 5388
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 5321
WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO 5265
Zarządzenie nr 175/2021 5251
Kompetencje prezydenta 4990
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 4894
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 16714
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 11409
Uchwała nr XLIX/591/2017 7086
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5924
Uchwała nr XXIX/385/2016 5307
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4974
Uchwała nr XV/184/2015 4086
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3983
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3912
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3880
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3617
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3509
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3257
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 3125
Uchwała nr XLIX/592/2017 2898
Wykaz Radnych VIII kadencji 2808
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2596
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2543
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2481
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2391
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 2297
Uchwała nr XLVI/562/2017 2263
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2254
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2209
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 2193
Uchwała nr XXVII/275/20 2108
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 2088
Uchwała nr XV/189/15 2064
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 2046
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1984
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1953
Uchwała nr XIV/121/19 1939
Uchwała nr XIX/285/16 1932
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1919
Uchwała nr LXIII/774/18 1846
Uchwała nr XV/202/2015 1840
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1818
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1794
Uchwała nr XV/201/2015 1792
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1776
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1776
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1753
Uchwała nr LXIII/772/18 1751
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1736
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1717
Uchwała nr XLI/461/21 1706
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1693
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1692
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1676
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1606
Statystyki strony MRMW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha 3559
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 34058
Statut Miasta Wałbrzycha 31278
Budżet na 2015 r. 18124
Podatki na 2020 r. 10574
Podatki na 2016 r. 10207
Podatki na 2017 r. 9196
Podatki na 2018 r. 9109
Podatki na 2019 r. 8273
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 6924
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 6357
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 5654
Podatki na 2021 r. 4665
Podatki na 2022 r. 3658
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 3463
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3175
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 3174
Wykaz rachunków bankowych 2887
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 2449
Podatki na 2023 r. 2432
Wykaz rachunków bankowych 2321
31. X-90-07 de Gaulle 2074
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1997
Zabytki i ochrona konserwatorska 1989
Projekt budżetu na 2015 r. 1923
28. LVI-431-06 Beskidzka 1847
Podatki na 2015 r. 1826
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1808
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1798
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1748
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1739
Wykaz rachunków bankowych 1661
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1628
Budżet na 2016 r. 1623
62. IX-120-2015 Świdnicka 1618
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1618
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1552
Budżet na 2017 r. 1539
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1523
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1521
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1493
Wykaz rachunków bankowych 1485
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1442
Projekt budżetu na 2016 r. 1435
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1433
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1421
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1413
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1394
Podatki na rok 2013 1390
14. III-38-98 rynek 1371
stawki podatku rolnego na 2016 r 1354
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 35598
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki większościowe 22843
Spółki mniejszościowe 4300
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1688
Wyniki działalności Spółek 1662
Wyniki działalności Spółek 1389
Wyniki działalności Spółek 1367
Skład Rad Nadzorczych 1244
Skład Rad Nadzorczych 1213
Wyniki działalności spółek 1186
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 1178
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 1167
Wyniki działalności spółek 1125
Skład Rad Nadzorczych 1123
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1115
Skład Rad Nadzorczych 1114
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 1046
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 1005
Spółki jednoosobowe i większościowe 979
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 826
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 645
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 587
Wynik działalności spółek w 2019 r. 567
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 462
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 272
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 268
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 253
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 220
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 215
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 210
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 205
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 200
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 199
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 194
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 192
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 192
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 190
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 190
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 187
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 186
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 184
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 182
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 177
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 176
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 174
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 174
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 173
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 172
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 171
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 161
Uchwała nr 1 NZW z 2020/05 - ZA 159