W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 126250
Kierownictwo urzędu 83823
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 59437
Prezydent 58864
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 42639
Nowe konta bankowe 41795
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 37172
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 28640
Deklaracja dostępności 24470
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 24020
Przetwarzanie danych 23503
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 23057
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 22904
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 22442
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 21566
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 20734
Nieodpłatna pomoc prawna 20029
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 18485
REJESTRACJA ZGONÓW 16587
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 14817
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 14599
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 13546
WYREJESTROWANIE POJAZDU 12245
Kompetencje skarbnika 10664
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 10155
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 9473
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH (do 70 m2 powierzchni zabudowy) 9355
Kompetencje zastępcy prezydenta 9121
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 8928
Kompetencje sekretarza 8919
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w 2021 roku 8333
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 8137
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 7690
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 7377
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 6941
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 6470
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 6448
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 6151
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5819
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha 5785
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 5750
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5631
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 5505
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 5449
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 5332
Zarządzenie nr 332/2016 5153
WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO 4926
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 4873
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 4873
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4778
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 12925
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 8509
Uchwała nr XLIX/591/2017 6869
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5731
Uchwała nr XXIX/385/2016 5097
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4796
Uchwała nr XV/184/2015 4025
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3913
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3849
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3672
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3461
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3429
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3173
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2891
Uchwała nr XLIX/592/2017 2786
Wykaz Radnych VIII kadencji 2420
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2400
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2370
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2333
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2283
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2193
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2153
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 2110
Uchwała nr XLVI/562/2017 2094
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1986
Uchwała nr XV/189/15 1955
Uchwała nr XXVII/275/20 1954
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 1907
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1880
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1878
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1869
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1826
Uchwała nr XIX/285/16 1818
Uchwała nr XV/202/2015 1781
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1755
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1737
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1716
Uchwała nr XV/201/2015 1705
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1694
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1681
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1669
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1639
Uchwała nr LXIII/774/18 1629
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1607
Uchwała nr XIV/121/19 1572
Uchwała nr LXIII/772/18 1564
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1544
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1531
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1521
Uchwała nr XLI/461/21 1471
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 30880
Statut Miasta Wałbrzycha 26803
Budżet na 2015 r. 17975
Podatki na 2020 r. 10404
Podatki na 2016 r. 10152
Podatki na 2017 r. 9061
Podatki na 2018 r. 8943
Podatki na 2019 r. 8138
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 6553
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 5925
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 4719
Podatki na 2021 r. 4492
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3098
Podatki na 2022 r. 2949
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 2846
Wykaz rachunków bankowych 2821
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 2709
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 2245
Wykaz rachunków bankowych 2244
31. X-90-07 de Gaulle 1932
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1855
Projekt budżetu na 2015 r. 1825
Podatki na 2015 r. 1775
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1720
28. LVI-431-06 Beskidzka 1687
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1646
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1633
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1621
Budżet na 2016 r. 1564
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1556
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1545
62. IX-120-2015 Świdnicka 1481
Budżet na 2017 r. 1478
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1468
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1432
Wykaz rachunków bankowych 1428
Wykaz rachunków bankowych 1428
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1422
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1374
Projekt budżetu na 2016 r. 1373
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1369
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1355
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1339
Podatki na rok 2013 1305
stawki podatku rolnego na 2016 r 1304
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1293
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1284
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1282
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1281
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1243
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 28326
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 18885
Spółki mniejszościowe 3848
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1629
Wyniki działalności Spółek 1580
Wyniki działalności Spółek 1312
Wyniki działalności Spółek 1289
Skład Rad Nadzorczych 1167
Skład Rad Nadzorczych 1155
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 1127
Wyniki działalności spółek 1104
Skład Rad Nadzorczych 1066
Wyniki działalności spółek 1061
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1053
Skład Rad Nadzorczych 1048
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 976
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 950
Spółki jednoosobowe i większościowe 907
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 825
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 757
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 582
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 508
Wynik działalności spółek w 2019 r. 494
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 309
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 221
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 202
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 150
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 148
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 145
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 140
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 139
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 136
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 132
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 130
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 129
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 129
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 129
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 127
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 127
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 126
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 126
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 125
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 125
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 125
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 123
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 121
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 121
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 120
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 119
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 113
Uchwała nr 1 NZW z 2020/05 - ZA 109