W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 125434
Kierownictwo urzędu 80483
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 57612
Prezydent 56870
Nowe konta bankowe 41066
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 40799
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 34391
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 27079
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 23123
Przetwarzanie danych 22208
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 22016
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 21998
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 21968
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 21011
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 18339
Nieodpłatna pomoc prawna 17922
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 17531
Deklaracja dostępności 17194
REJESTRACJA ZGONÓW 14659
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 13583
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 13015
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 12406
WYREJESTROWANIE POJAZDU 11445
Kompetencje skarbnika 9992
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 9194
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 9049
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH (do 70 m2 powierzchni zabudowy) 8993
Kompetencje zastępcy prezydenta 8731
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 8624
Kompetencje sekretarza 8277
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 8023
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w 2021 roku 7998
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 7384
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 7078
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 6575
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 6060
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 5870
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 5776
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5748
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5565
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 5485
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 5356
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha 5042
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 5007
Zarządzenie nr 332/2016 4952
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 4854
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4687
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 4663
WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO 4637
Ogłoszenie o zamówieniu 4324
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 11447
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 7727
Uchwała nr XLIX/591/2017 6816
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5673
Uchwała nr XXIX/385/2016 4953
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4702
Uchwała nr XV/184/2015 3976
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3857
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3801
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3584
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3375
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3373
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3079
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2751
Uchwała nr XLIX/592/2017 2733
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2352
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2309
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2256
Wykaz Radnych VIII kadencji 2192
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2170
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2111
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2100
Uchwała nr XLVI/562/2017 1997
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1935
Uchwała nr XV/189/15 1903
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1900
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1837
Uchwała nr XXVII/275/20 1828
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 1753
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1749
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1739
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1738
Uchwała nr XV/202/2015 1737
Uchwała nr XIX/285/16 1736
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1703
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1698
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1681
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1631
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1623
Uchwała nr XV/201/2015 1606
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1590
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1559
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1545
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1501
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1488
Uchwała nr LXIII/774/18 1457
Uchwała nr LXIII/772/18 1432
Uchwała nr XXV/342/2016 1430
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1429
Uchwała nr XIV/121/19 1396
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 29472
Statut Miasta Wałbrzycha 24547
Budżet na 2015 r. 17866
Podatki na 2020 r. 10316
Podatki na 2016 r. 10118
Podatki na 2017 r. 8990
Podatki na 2018 r. 8884
Podatki na 2019 r. 8096
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 6368
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 5617
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 4265
Podatki na 2021 r. 4263
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3051
Wykaz rachunków bankowych 2781
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 2589
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 2533
Podatki na 2022 r. 2255
Wykaz rachunków bankowych 2166
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 2109
31. X-90-07 de Gaulle 1852
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1764
Projekt budżetu na 2015 r. 1761
Podatki na 2015 r. 1713
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1643
28. LVI-431-06 Beskidzka 1602
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1589
Budżet na 2016 r. 1531
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1523
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1508
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1487
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1429
62. IX-120-2015 Świdnicka 1425
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1424
Wykaz rachunków bankowych 1393
Budżet na 2017 r. 1391
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1355
Projekt budżetu na 2016 r. 1342
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1331
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1311
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1306
Wykaz rachunków bankowych 1296
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1294
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1288
stawki podatku rolnego na 2016 r 1275
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1249
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1243
Podatki na rok 2013 1219
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1215
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1202
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1197
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 24787
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 16891
Spółki mniejszościowe 3623
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1583
Wyniki działalności Spółek 1538
Wyniki działalności Spółek 1281
Wyniki działalności Spółek 1230
Skład Rad Nadzorczych 1131
Skład Rad Nadzorczych 1117
Wyniki działalności spółek 1060
Skład Rad Nadzorczych 1034
Wyniki działalności spółek 1029
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 1027
Skład Rad Nadzorczych 1016
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1010
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 939
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 906
Spółki jednoosobowe i większościowe 871
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 701
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 614
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 540
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 479
Wynik działalności spółek w 2019 r. 461
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 204
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 123
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 112
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 109
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 103
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 100
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 99
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 98
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 95
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 95
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 93
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 93
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 92
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 91
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 90
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 90
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 90
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 90
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 90
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 90
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 89
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 89
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 89
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 88
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 85
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 85
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 79
Uchwała nr 1 NZW z 2020/05 - ZA 78