W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 129561
Kierownictwo urzędu 102004
Deklaracja dostępności 79301
Prezydent 67432
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 64957
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 49552
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 48535
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 34144
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 29485
Przetwarzanie danych 27522
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 26744
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 26718
Nieodpłatna pomoc prawna 26590
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 26446
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 24715
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 24636
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 23915
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 21744
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 18584
REJESTRACJA ZGONÓW 18263
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 16612
WYREJESTROWANIE POJAZDU 14425
Kompetencje skarbnika 13121
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 12899
Kompetencje sekretarza 12685
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 11227
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH (do 70 m2 powierzchni zabudowy) 10841
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 9980
Zarządzenie nr 175/2021 9225
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 8881
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 8636
Anna Żabska-Prezes Zarządu "Zamku Książ" (ośw. roczne) 8589
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 8327
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 8266
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 8146
UWAGA! Nowe numery kont bankowych od 1 lipca 2021 r. 7904
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 7447
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 7269
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 6699
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 6684
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 6547
Kompetencje prezydenta 6332
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 6171
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 6146
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 6010
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 5883
WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO 5669
Zarządzenie nr 332/2016 5651
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 5228
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW 5110
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 21141
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 16177
Uchwała nr XLIX/591/2017 7226
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 6041
Uchwała nr XXIX/385/2016 5508
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 5191
Uchwała nr XV/184/2015 4177
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 4165
UCHWAŁA NR XV/185/2015 4086
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 4011
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3835
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3606
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 3467
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3367
Wykaz Radnych VIII kadencji 3341
Uchwała nr XLIX/592/2017 3007
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2878
Uchwała nr LXIII/774/18 2773
Uchwała nr LXIII/772/18 2713
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 2668
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2666
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2642
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2481
Uchwała nr XLVI/562/2017 2384
Uchwała nr LXIII/773/18 2381
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 2377
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2343
Uchwała nr XXVII/275/20 2295
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 2293
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2290
Uchwała nr LXIII/771/18 2221
Uchwała nr XV/189/15 2217
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2190
Uchwała nr XIV/121/19 2181
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 2146
Uchwała nr LXII/769/18 2139
Uchwała nr XIX/285/16 2100
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 2036
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 2014
Uchwała nr XXVI/266/20 1969
Uchwała nr XV/202/2015 1930
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha 1926
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1915
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1913
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1905
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1891
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1887
Uchwała nr XV/201/2015 1883
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1873
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1839
Statystyki strony MRMW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha 3896
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miasta Wałbrzycha 37244
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 36984
Budżet na 2015 r. 18279
Podatki na 2020 r. 10760
Podatki na 2016 r. 10293
Podatki na 2017 r. 9297
Podatki na 2018 r. 9234
Podatki na 2019 r. 8438
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 7302
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 6757
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 6606
Podatki na 2021 r. 4781
Podatki na 2022 r. 3876
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 3775
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 3609
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3279
Podatki na 2023 r. 3223
Wykaz rachunków bankowych 2985
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 2696
Wykaz rachunków bankowych 2442
Zabytki i ochrona konserwatorska 2358
Podatki na 2024 r. 2299
31. X-90-07 de Gaulle 2224
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 2154
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 2139
Projekt budżetu na 2015 r. 2060
28. LVI-431-06 Beskidzka 2005
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1940
Podatki na 2015 r. 1930
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1916
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1900
Wykaz rachunków bankowych 1818
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1797
62. IX-120-2015 Świdnicka 1735
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1717
Budżet na 2016 r. 1701
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1700
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1641
Budżet na 2017 r. 1621
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1604
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1595
Wykaz rachunków bankowych 1576
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1541
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1524
Projekt budżetu na 2016 r. 1516
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1507
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1494
Podatki na rok 2013 1472
stawki podatku rolnego na 2016 r 1447
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1382
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 38831
Umowa Nr 2/2023 z 21 grudnia 2023 r. 86
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki większościowe 28231
Spółki mniejszościowe 4714
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1789
Wyniki działalności Spółek 1752
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 1593
Wyniki działalności Spółek 1486
Wyniki działalności Spółek 1478
Skład Rad Nadzorczych 1360
Skład Rad Nadzorczych 1321
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 1277
Wyniki działalności spółek 1273
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1244
Wyniki działalności spółek 1224
Skład Rad Nadzorczych 1205
Skład Rad Nadzorczych 1194
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 1138
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 1099
Spółki jednoosobowe i większościowe 1063
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 908
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 743
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 728
Wynik działalności spółek w 2019 r. 656
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 566
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 458
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 351
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 344
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 343
Wynik działalności Spółek w 2022 r. 325
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 324
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 308
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 307
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 284
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 282
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 271
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 269
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 268
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 266
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 265
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 263
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 263
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 260
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 256
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 255
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 255
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 255
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 254
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 248
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 247
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 242
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 238