W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 127178
Kierownictwo urzędu 88173
Prezydent 61634
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 61490
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 44608
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 41154
Deklaracja dostępności 35146
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 30501
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 25048
Przetwarzanie danych 24980
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 24191
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 24182
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 23946
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 22957
Nieodpłatna pomoc prawna 22225
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 22225
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 19575
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 18442
REJESTRACJA ZGONÓW 17269
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 16064
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 14196
WYREJESTROWANIE POJAZDU 12919
Kompetencje skarbnika 11457
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 11129
Kompetencje sekretarza 10028
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 10004
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH (do 70 m2 powierzchni zabudowy) 9945
Kompetencje zastępcy prezydenta 9623
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 9243
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w 2021 roku 8544
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 8337
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 8121
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 7684
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 7395
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 7161
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 6870
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 6726
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 6041
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 6001
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5948
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 5878
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 5800
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5720
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 5696
Zarządzenie nr 332/2016 5319
UWAGA! Nowe numery kont bankowych od 1 lipca 2021 r. 5300
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 5162
WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO 5157
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4809
Kompetencje prezydenta 4759
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 15482
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 9930
Uchwała nr XLIX/591/2017 7036
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5876
Uchwała nr XXIX/385/2016 5252
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4911
Uchwała nr XV/184/2015 4060
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3957
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3889
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3825
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3558
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3482
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3227
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 3063
Uchwała nr XLIX/592/2017 2867
Wykaz Radnych VIII kadencji 2679
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2514
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2503
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2409
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2367
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2233
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 2197
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2188
Uchwała nr XLVI/562/2017 2185
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 2163
Uchwała nr XXVII/275/20 2060
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 2035
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 2028
Uchwała nr XV/189/15 2023
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1934
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1931
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1902
Uchwała nr XIX/285/16 1891
Uchwała nr XIV/121/19 1821
Uchwała nr XV/202/2015 1816
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1795
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1774
Uchwała nr LXIII/774/18 1772
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1754
Uchwała nr XV/201/2015 1745
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1744
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1723
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1709
Uchwała nr LXIII/772/18 1705
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1667
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1663
Uchwała nr XLI/461/21 1662
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1660
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1620
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1586
Statystyki strony MRMW
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha 2419
Załączniki 29
Załączniki 27
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 33007
Statut Miasta Wałbrzycha 29646
Budżet na 2015 r. 18078
Podatki na 2020 r. 10542
Podatki na 2016 r. 10185
Podatki na 2017 r. 9167
Podatki na 2018 r. 9064
Podatki na 2019 r. 8239
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 6815
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 6247
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 5390
Podatki na 2021 r. 4633
Podatki na 2022 r. 3524
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 3220
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3144
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 3022
Wykaz rachunków bankowych 2864
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 2376
Wykaz rachunków bankowych 2292
31. X-90-07 de Gaulle 2025
Podatki na 2023 r. 2021
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1960
Projekt budżetu na 2015 r. 1888
Podatki na 2015 r. 1806
Zabytki i ochrona konserwatorska 1798
28. LVI-431-06 Beskidzka 1789
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1772
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1743
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1707
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1702
Wykaz rachunków bankowych 1608
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1598
Budżet na 2016 r. 1595
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1593
62. IX-120-2015 Świdnicka 1583
Budżet na 2017 r. 1519
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1512
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1499
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1490
Wykaz rachunków bankowych 1466
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1458
Projekt budżetu na 2016 r. 1413
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1408
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1407
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1397
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1388
Podatki na rok 2013 1361
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1359
stawki podatku rolnego na 2016 r 1336
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1316
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 33219
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki większościowe 21393
Spółki mniejszościowe 4171
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1669
Wyniki działalności Spółek 1632
Wyniki działalności Spółek 1358
Wyniki działalności Spółek 1346
Skład Rad Nadzorczych 1219
Skład Rad Nadzorczych 1190
Wyniki działalności spółek 1161
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 1157
Wyniki działalności spółek 1101
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1098
Skład Rad Nadzorczych 1097
Skład Rad Nadzorczych 1085
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 1059
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 1021
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 984
Spółki jednoosobowe i większościowe 946
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 804
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 623
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 560
Wynik działalności spółek w 2019 r. 541
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 430
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 251
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 242
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 198
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 194
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 188
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 185
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 181
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 181
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 173
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 169
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 169
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 166
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 165
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 165
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 165
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 163
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 161
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 159
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 159
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 158
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 157
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 155
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 155
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 152
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 152
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 145
Uchwała nr 1 NZW z 2020/05 - ZA 141