W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent

Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej

Sekretariat:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel: (74) 665 - 51 - 00
tel: (74) 665 - 51 - 18
e-mail: um@walbrzych.euKompetencje Prezydenta Miasta

1.Prezydent jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

2. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

3. W czasie nieobecności Prezydenta (urlop, choroba inna krótkotrwała nieobecność) obowiązki pełni Zastępca Prezydenta lub inny pracownik kierownictwa Urzędu, któremu Prezydent powierzy wykonywanie tych obowiązków w drodze zarządzenia ze wskazaniem terminu i okresu trwania powierzenia obowiązków.

4. Prezydent jako kierownik Urzędu:

1) reprezentuje Urząd na zewnątrz,

2) wyznacza cele i zadania do realizacji przez pracowników Urzędu oraz określa Politykę Jakości,

3) zapewnia organizacyjne i materialne warunki niezbędne do wykonywania zadań przez pracowników Urzędu,

4) ustala kierunki polityki kadrowej w Urzędzie,

5) wydaje zarządzenia, dyspozycje i polecenia służbowe,

6) sprawuje nadzór nad realizacją zadań realizowanych w Urzędzie oraz nad przestrzeganiem zasad praworządności,

7) koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,

8) w drodze zarządzenia ustala liczbę Zastępców Prezydenta,

9) powołuje i odwołuje Zastępców Prezydenta oraz zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

10) przyjmuje i dokonuje analizy danych oświadczeń majątkowych składanych przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta.

5. Prezydent określone sprawy Miasta może powierzyć do prowadzenia w swoim imieniu Zastępcy Prezydenta lub Sekretarzowi.

6. W celu realizacji przedsięwzięć o charakterze ogólnomiejskim Prezydent może w szczególności:

1) ustanawiać Pełnomocników lub zawierać umowy wolontariatu z Wolontariuszami działającymi w jego imieniu w zakresie spraw powierzonych i określonych w odrębnych pełnomocnictwach lub umowie wolontariatu,

2) powoływać zespoły opiniodawczo – doradcze, których zadaniem może być formułowanie kierunków rozwoju  bądź działania, a także wyrażenia opinii i ocen o charakterze ogólnym w dziedzinie działalności Miasta, dla której zespół został powołany. Powołanie zespołu następuje w drodze zarządzenia, które określa między innymi zakres oraz czas działania. Obsługa organizacyjno – techniczna osób i zespołów, o których mowa w ust. 1 należy do komórek organizacyjnych Urzędu wskazanych przez Prezydenta.

7. Jeżeli wymaga tego realizacja wspólnych zadań lub koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Prezydent powołuje zespoły zadaniowe.

Powiadom znajomego