W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

styczeń

XML

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - zadanie nr 1 oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie nr 2 i zaprasza do składania ofert na zawarcie umów o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Wałbrzycha

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93 z 1998 roku, poz. 592) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert dla wyboru partnera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, którego celem jest rzeprowadzenie działań szkoleniowych, warsztatowych i treningowych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia dla kobiet i mężczyzn niezatrudnionych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 28a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla wyboru partnera dla Miejskiego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu (ciśnienie do 0,4 MPa) w rejonie ul. Dąbrowskiej w Wałbrzychu

  Wałbrzych, dn. 19.01.2011 r. WRM.DGPiŚ/73310/047/550/01/10/11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 19.01.2011 r. dla...

Obwieszczenie, iż zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o Decyzji nr 24/10/11 z dnia 10.01.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Zakład produkcji jednorazowych opakowań z metali i tworzyw sztucznych wraz z ich napełnianiem"

  Wałbrzych, dn. 11.01.2011 r. WRM.DGPiŚ-76240/24/313/01 /10/11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podst awie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa.

  Wałbrzych, dn.11.01.2011 r. WRM.DGPiŚ/73310/001/275/01/11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 04.01.2011 r. na wniosek na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie skrzyżowania ulic: Jana Pawła II i Kasztelańskiej w Wałbrzychu.

Wałbrzych, dn. 11.01.2011 r. WRM.DGPiŚ/73310/44/273/01/10/11   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 7...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu"

Wałbrzych,dn. 31-12-2010r. WRM.DGPiŚ-76240/19/ /10/11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227...

Obwieszczenie o przekazaniu wyników badań jako dokumenty uzupełniające do postępowania administracyjnego prowadzonego przez tut. Organ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do produkcji granulatu cementowego"

Wałbrzych, 03.01.2011 r. WRM.DGPiŚ-76240/31/ 102/01 /10/11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że firma Mo-Bruk S.A. z/s w Korzennej, pismem z dnia 15.12.2010 r. (data wpływu 20.12.2010 r.), zgodnie z ustaleniami podjętymi na rozprawie administracyjnej przeprowadzonej w dniu 09.12.2010...

Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku

OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu...

Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2011 roku pod nazwą : '''' Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej"

OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa brodu w miejscu przepływu cieku przez drogę leśną w Wałbrzychu".

  Wałbrzych, dn. 30.12.2010 r. WRM.DGPiŚ./73310/43/14607/2010 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 - z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu...