W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu"

Wałbrzych,dn. 31-12-2010r.

WRM.DGPiŚ-76240/19/ /10/11OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 27-12-2010r. wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem Zakładu Usługowo-Projektowego "WIR" z siedzibą w Lubinie przy ul. Wiśniowej 55 działającego w imieniu Inwestora - Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:


"Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu"

( dz. nr 105dr, 160dr, 161/3dr, 161/5, 161/6, 161/2, 170dr, 162/4, 167/1, 167/2, 163/1, 164/1, 163/2, 164/2, 165/1, 216/1, 218/25, 314/1, 314/2, 162/3, 162/1, 104/5, 95/10, 104/3, 218/24 obręb 2 Szczawienko oraz 64/43, 53/6dr, 97, 53/8dr, 54/13dr, 57/3dr, 88/9dr, 87/2dr, 86/14dr, 86/15, 87/3dr, 87/8dr, 86/19, 86/29, 101/10, 88/10, 63/10dr, 88/14dr, 101/30dr, 101/3 obręb Szczawienko 3 ).


Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wydział Rozwoju Miasta, Dział Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - nr karty:68/A/2010.

Organ właściwy do wydania decyzji- Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Organ właściwy do wydania opinii- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu.

Organ właściwy do dokonania uzgodnienia- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03-10-2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r.nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Ponadto zawiadamiam o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków do wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia w terminie 21 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, tj. najpóźniej do dnia 28 stycznia 2011r.

Uwagi i wnioski w tej sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Sprawę prowadzi inspektor Zespołu Ochrony i Kształtowania Środowiska - Beata Woźniak
tel. 074 66-55-257.

Powiadom znajomego