W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - zadanie nr 1 oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie nr 2 i zaprasza do składania ofert na zawarcie umów o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Wałbrzycha

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93 z 1998 roku, poz. 592) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 70, poz.473 z późn.zm.)


O G Ł A S Z A K O N K U R S O F E R T

 

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - zadanie nr 1 oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie nr 2 i zaprasza do składania ofert na zawarcie umów o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Wałbrzycha, pn.:

  1. "Udzielanie pomocy chorych na choroby nowotworowe i ich rodzinom w zakresie paliatywnej opieki domowej z jednoczesnym zakupem sprzętu jednorazowego użytku" - wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty - 105.200,00 zł.

  2. "Realizacja Ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych" z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty - 30.000,00 zł.

W konkursie mogą wziąć udział zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta Wałbrzycha.

Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta :

1) na realizację zadania nr 1 - od 1 marca 2011 roku do 30 listopada 2011 roku,

2) na realizację zadania nr 2 - od 1 marca 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku,

z jednoczesnym rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wszelkie materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym warunki konkursu oraz projekt umowy na powyższe zamówienia są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Spraw Społecznych - Dział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3, I piętro pok. nr 10, telefon 74 66-55-301 lub 66-55-302 w godz. 800 - 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzych.pl. - Biuletyn Informacji Publicznej - Informacje - Ogłoszenia.

Oferty na obowiązującym formularzu oraz załączniki zgodne z ??€?›Warunkami konkursu" należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2011 roku do godz. 1200 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 lutego 2011 roku od godz. 1230 w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, I piętro, pok. nr 13. Termin związania z ofertą do dnia 1marca 2011 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu o czym poinformuje zainteresowanych w prasie, w której zamieszczone zostało ogłoszenie o konkursie, jak też prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 z 1998 r. poz. 592).

Załączniki

Powiadom znajomego