W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

październik

XML

Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : "Budowa drogi lokalnej łączącej teren centrum handlowo-usługowego "Galeria Victoria" z ul. Wysockiego w Wałbrzychu"

  Wałbrzych, dnia 30.10.2010 r. ZAB. 7351-1692/10 OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYZYSKIEGO Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz....

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i rzecz jego mieszkańców pod nazwą: Zorganizowanie uroczystego posiłku w formie kolacji wigilijnej w 2010 roku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 96 poz. 873 z późn. zm ), OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i rzecz jego mieszkańców pod...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w rejonie ul. Wrocławskiej, Pogodnej, Lelewela w Wałbrzychu

Wałbrzych, dn. 1.10.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/35/10771/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 1 października...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem firmy Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa przenośnej hali namiotowej o lekkiej konstrukcji stalowej, krytej tkaniną syntetyczną - Wałbrzych ul. Górnicza

  Wałbrzych , 27.09.2010 r. WRM.DGPiŚ-76240/40/ 10658 /10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu.

  Wałbrzych, 2010-10-01. WRM.DGPiŚ/7321/11/10758/2010 O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu Na podstawie artykułu 17 punkt 10...