W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Styczeń

XML

Ogłoszenie o wyborze oferty, dot.: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych oraz inwentaryzacji szkicowych budynków dla potrzeb określenia udziałów w nieruchomości wspólnej

  Wałbrzych, 31.01.2012r. BO.271-6/12 GMINA WAŁBRZYCH OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY URZĄD MIEJSKI REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pl. MAGISTRACKI 1 58-300 WAŁBRZYCH Tel./fax. (074) 66 55 153, 66 55 155 NIP: 886-25-84-003 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "...

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 29.110.484,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

  27/01/2012    S18    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Wałbrzych: Usługi udzielania kredytu 2012/S 18-029011 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty...

Ogłoszenie o wyniku negocjacji: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO

  Wałbrzych, dnia 24.01.2012r. Znak sprawy: BO.271-7/12 GMINA WAŁBRZYCH OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI URZĄD MIEJSKI REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pl. MAGISTRACKI 1 58-300 WAŁBRZYCH tel./fax. (74) 66 55 153, (74) 66 55 155 NIP: 886-25-84-003 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, przedsiębiorczości oraz zajęć psychologicznych, w ramach projektu, pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodaktowych dla uczniów o szczególnych potrzebach", nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/uslugiedukacyjneIII.zip Wałbrzych: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, przedsiębiorczości oraz zajęć...

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwetycyjnego pn. Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/dokparksob.zip Wałbrzych: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu...