W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

grudzień

XML

Ogłoszenie o wyniku negocjacji: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wałbrzych, dnia 27.12.2012r. BO.271-150/12 GMINA WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH ...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektów budowlanych, projektów budowlanych zamiennych i projektów wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.

  20/12/2012    S245    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Wałbrzych: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 245-403017 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca ...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wałbrzych: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo...

Ogłoszenie o wyniku negocjacji: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie nr 4 dot. zadania Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wałbrzych, dnia 17.12.2012r. Znak sprawy: BO.271-148/12 GMINA WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH tel./fax. (0-74) 66-55-153, 66-55-155 OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI i nformuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie nr 4 dot. zadania Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wałbrzych: Wykonanie robót dodatkowych w obiekcie nr 4 dot. zadania Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu...

Ogłoszenie o wyniku negocjacji: Dostawa, instalacja i konfiguracja na serwerze bazy danych i serwerze aplikacji systemu informatycznego EWID 2007 w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz wyodrębnienie z Powiatowej bazy danych prowadzonej przez Starostę Powiatu Wałbrzyskiego danych i informacji dotyczących Gminy Wałbrzych i ich przeniesienie do struktur Hurtowni danych GEOMATUS

  Wałbrzych, dnia 13.12.2012r. Znak sprawy: BO.271-144/12 GMINA WAŁBRZYCH OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI URZĄD MIEJSKI REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pl. MAGISTRACKI 1 58-300 WAŁBRZYCH tel./fax. (74) 66 55 153, (74) 66 55 155 NIP: 886-25-84-003 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu" w zakresie remontu ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/ogrodzenie.zip   Wałbrzych: Wykonanie Robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu w zakresie remontu ogrodzenia terenu...