Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

wrzesień

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej dla Osiedla Domków Jednorodzinnychprzy ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu (działki nr 7/7, 168, 167, 200 i 199, obręb nr 13 Piaskowa Góra oraz działki nr 209/4 i 195, obręb nr 5 Piaskowa Góra)

  Wałbrzych, dn. 14.09.2011 r. BGP.RPP.6733.5.6829.20 11     OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (teren w rejonie ul. Małopolskiej miasta Wałbrzycha)

  WRM.DGPi ś.6722.001. .2011 Wałbrzych, dnia 7 września 2011 r. OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wa łbrzycha o wy łożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego (teren w rejonie ul. Ma łopolskiej) miasta Wałbrzycha...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa odgałęzienia lini elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki jednorodzinne w rejonie ulicy Kopalnianej i Baczyńskiego w Wałbrzychu" (część działek nr nr 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 260, 262, 261/1, 261/3, 261/4, obr. 15 Konradów)

  Wałbrzych, dn. 09.09.2011 r. BGP.RPP.6733.11.6711.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek" (część działki nr 189, obr. nr 47 Podzamcze)

  Wałbrzych, 06.09.2011 r. BGP.RPP.6733.8.6564.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania decyzji Nr 12/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia -Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia"

  Wałbrzy ch, 02.09.2011r. BGP-ROiKŚ.6220.11. 6486 .2011.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania decyzji nr 9/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez firmę Eko Carbo-Julia Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 28, przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładu do produkcji innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych w rejonie ul. Antka Kochanka w Wałbrzychu" (dz. nr 87/20, 87/45, obr. nr 28 Sobięcin)

  Wałbrzych, dn. 31.08.2011 r. BGP-ROiKŚ.6220.19.6414 .2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podst awie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij