W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania decyzji Nr 12/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia -Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia"

 

Wałbrzych, 02.09.2011r.

BGP-ROiKŚ.6220.11. 6486 .2011.KPS
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHAPrezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 30.08.2011 r. wydał Decyzję Nr 12/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:


"Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia -

Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia"

(obręb Biały Kamień nr 18, działki nr 208/15, 208/38, 208/41, 208/42, 208/43, 208/44, 208/45, 208/47, 208/62, 208/63, 208/64, 208/65, 208/66, 208/67, 175, 180, 183, 192, 200/2, 208/1, 208/46, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/5, 179/7, 179/8)


Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Biuro Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - www.sios.pl


Z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Biura Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.


Jednocześnie informuję, że liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03-10-2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r.nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Dmowskiego 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powiadom znajomego