W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (teren w rejonie ul. Małopolskiej miasta Wałbrzycha)

 
WRM.DGPiś.6722.001. .2011
Wałbrzych, dnia 7 września 2011 r.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wałbrzycha
o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (teren w rejonie ul. Małopolskiej) miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także uchwały Nr VIII/48/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 września do 17 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, pok. 33, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, w sali nr 28 o godz. 1100.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wałbrzycha z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2011 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, które będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wałbrzycha z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2011 r.
 
 


 

Powiadom znajomego