W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Urządzenie placów zabaw dla zadań: Zadanie nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy (dz. nr 127/32 obręb nr 36 Rusinowa) Zadanie nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja (dz. nr 310 obręb nr 14 Biały Kamień) Zadanie nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu (dz. nr 44 obręb nr 17 Biały Kamień)

Wersja strony w formacie XML

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.um.walbrzych.pl/zzp/3placezabaw.zip

 

Urządzenie placów zabaw dla zadań: Zadanie nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy (dz. nr 127/32 obręb nr 36 Rusinowa) Zadanie nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja (dz. nr 310 obręb nr 14 Biały Kamień) Zadanie nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu (dz. nr 44 obręb nr 17 Biały Kamień)


Numer ogłoszenia: 169250 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie placów zabaw dla zadań: Zadanie nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy (dz. nr 127/32 obręb nr 36 Rusinowa) Zadanie nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja (dz. nr 310 obręb nr 14 Biały Kamień) Zadanie nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu (dz. nr 44 obręb nr 17 Biały Kamień).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest urządzenie placów zabaw dla zadań: Zadanie nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy (dz. nr 127/32 obręb nr 36 Rusinowa) Zadanie nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja (dz. nr 310 obręb nr 14 Biały Kamień) Zadanie nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu (dz. nr 44 obręb nr 17 Biały Kamień). ZAKRES DOSTAWY Zadanie inwestycyjne nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy Lp. Podstawa Opis pozycji j.m. Ilość 1 Nawierzchnia placu zabaw 1 d.1 KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie m2 113,90 2 d.1 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 113,90 3 d.1 KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - Krotność = 2 m2 113,90 4 d.1 KNR 2-01 0205-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. I-IV z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 34,17 5 d.1 KNR 2-01 0214-03 Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II m3 34,17 6 d.1 kalkulacja własna Wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej gr. 30cm (ziarno 0,2-2 mm) m2 113,90 2 Dostawa i montaż urządzeń 9 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego szt. 1 10 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż huśtawki podwójnej z siedziskami prostymi szt. 1 11 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego szt. 1 12 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż pylonu do urządzeń fitness szt. 2 13 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzenia fitness: wyciskanie siedzące szt. 1 14 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzenia fitness: ławka szt. 1 15 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzenia fitness: prasa nożna szt. 1 16 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż ławki bez oparcia szt. 2 Zadanie inwestycyjne nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja Lp. Podstawa Opis pozycji j.m. Ilość 1 Plac 1 d.1 KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie m2 182.00 2 d.1 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20 cm m2 182.00 3 d.1 KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - Krotność = 2 m2 182.00 4 d.1 KNR 2-01 0205-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gruncie kat.I-IV z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 54.60 5 d.1 KNR 2-01 0214-03 Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II m3 54.60 6 d.1 kalkulacja własna Wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej gr. 30cm (ziarno 0,2-2 mm) m2 182.00 2 Dostawa i montaż urządzeń 7 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzenia linowego - piramida wys.3,0m szt. 1 8 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo szt. 1 9 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej z siedziskiem dla małych dzieci szt. 1 10 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż huśtawki wagowej szt. 1 11 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż bujaka sprężynowego z ławeczką szt. 1 12 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż piaskownicy szt. 1 13 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż ławki z oparciem szt. 2 14 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż ławki bez oparcia szt. 2 15 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż kosza na śmieci szt. 1 16 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej szt. 1 17 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż ogrodzenia z furtką wejściową mb. 53 Zadanie inwestycyjne nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu Lp. Podstawa Opis pozycji j.m. Ilość 1 Plac zabaw i boisko 1 d.1 KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie m2 223.70 2 d.1 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20 cm m2 223.70 3 d.1 KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - Krotność = 2 m2 223.70 4 d.1 KNR 2-01 0205-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gruncie kat.I-IV z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 67.11 5 d.1 KNR 2-01 0214-03 Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II m3 67.11 6 d.1 kalkulacja własna Wykonanie nawierzchni amortyzującej HIC 1,00m, z podbudową, obrzeża krawężniki betonowe m2 91.60 7 d.1 kalkulacja własna Wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej gr. 30cm (ziarno 0,2-2 mm), obrzeża krawężniki syntetyczne - boisko m2 128.00 8 d.1 kalkulacja własna Wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej gr. 30cm (ziarno 0,2-2 mm), obrzeża krawężniki syntetyczne - huśtawka m2 16.40 2 Dostawa i montaż urządzeń 9 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzenia linowego - piramida wys. 4,5m szt. 1 10 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo szt. 1 11 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż bujaka sprężynowego szt. 2 12 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż ławki z oparciem szt. 3 13 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż kosza na śmieci szt. 1 14 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej szt. 1 15 d.2 kalkulacja własna Dostawa i montaż słupków stalowych do siatkówki plażowej kpl. 1 Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych oraz należy je realizować zgodnie z Normą PN-EN 1177. Wszystkie urządzenie zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami Normy PN-EN 1176. Wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego ( Dz.U. Z 2013 roku poz. 1409) w zakresie budowy nowych placów zabaw i rozbudowy istniejących placów zabaw..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7, 45.11.27.23-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 5 000,00 zł najpóźniej do 27.05.2014r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rach: 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe Urządzenie placów zabaw dla 3 zadań. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), w Urzędzie Miejski w Wałbrzychu,58-300 Wałbrzych, ul. Pl. Magistracki 1, pok. Nr 1b
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 2) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3) Osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, 4) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 5) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/3placezabaw.zip 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane