W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

kwiecień

XML

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych określanych jako Projekt "Rewitalizacja budynku nr 4 na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" POIS.11.01.00-00-005/08 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i Środowisko 200

  Polska-Wałbrzych: Roboty elewacyjne 2014/S 083-143834 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Osoba do kontaktów: Marek Pałosz 58-300 Wałbrzych POLSKA Tel.: +48 746655154 E-mail:...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 23 A w Wałbrzychu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/wymianakotla.zip Wałbrzych: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 23 A w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 89811 - 2014; data...

Ogłoszenie o zamówieniu:Opracowanie zbiorczego PGN na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. Dla 16 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych planu oraz promocją prowadzonych działań w ramach projektu pn.: Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23jst: Strategii ZIT,PGN,ZPTZ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/emisja.zip Wałbrzych: Opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. Dla 16 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych planu...

Ogłoszenie o wyniku negocjacji: Wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogrody Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego).

  Wałbrzych, dnia 22.04.2014r. Znak sprawy: BO.271-72/2014 GMINA WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH tel./fax. (0-74) 66-55-153, 66-55-155 OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI i nformuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : Wykonania robót dodatkowych na...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa pawilonu D przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w zakresie rozbiórki pawilonu D do stropu nad piwnicami

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/rozbiorkapawilond.zip Wałbrzych: Przebudowa pawilonu D przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w zakresie rozbiórki pawilonu D do stropu nad piwnicami Numer ogłoszenia:...

Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Limanowskiego 9 w ramach zadania Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/termolimanowskiego.zip Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Limanowskiego 9 w ramach zadania Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia:...

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/iksprzetinformatsk.zip Wałbrzych: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji...

Ogłoszenie o wyniku negocjacji: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu - w zakresie zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego

  Wałbrzych, dnia 01.04.2014r. Znak sprawy: BO.271-63/2014 GMINA WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH tel./fax. (0-74) 66-55-153, 66-55-155 OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI i nformuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : Wykonania robót dodatkowych na zadaniu...