W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji nr 764/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : " Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu"

 

Wałbrzych, dnia 08.06.2010 r.

ZAB. 7351-493/10


OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO


Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11f, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z pózn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami),

Zawiadamiam

że na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 z dnia 31 marca 2010r. , działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pana Włodzimierza Lewowskiego, została wydana w dniu 2 czerwca 2010r. decyzja nr 764/2010 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą :


" Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu"

Inwestycja obejmuje :

- Budowę nowych odcinków dróg wraz ze zjazdami na działki

- Przebudowę ulicy Jachimowicza

- Budowę parkingu dla samochodów ciężarowych

- Budowę czterech zbiorników retencyjnych wraz z drogą serwisową

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierać będzie podział nieruchomości gruntowych w następujący sposób :

lp

Obręb i Arkusz mapy

Nr jednostki rejestrowej

(nr Księgi Wieczystej)

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr działki projektowanej

Powierzchnia działki

ha

ha

1

Poniatów nr 8

02


95

28/6

9,2619

28/12

0,1545

28/13

9,1074

2

Poniatów nr 8

02


95

28/7

2,7416

28/10

0,0892

28/11

2,6524

3

Poniatów nr 8

03


29

54/1

0,3118

54/2

0,0013

54/3

0,3105

4

Poniatów nr 8

03


24

55/7

0,0711

55/8

0,0008

55/9

0,0703

5

Poniatów nr 8

03


24

71/2

0,2262

71/3

0,0029

71/4

0,2233

6

Poniatów nr 8

03


29

77/11

5,9892

77/12

0,0946

77/13

5,8946

7

Poniatów nr 8

01


113

92/3

2,0491

92/9

0,1210

92/10

1,9281

8

Poniatów nr 8

01


113

92/5

1,8907

92/7

0,1364

92/8

1,7543

9

Poniatów nr 8

02


116

93/1

2,3563

93/26

0,1203

93/27

2,2360

10

Poniatów nr 8

02


114

93/2

4,8901

93/24

0,5090

93/25

4,3811

11

Poniatów nr 8

02


114

93/4

8,4289

93/22

0,4339

93/23

7,9950

12

Poniatów nr 8

02

114

93/8

13,2090

93/20

1,0611

93/21

12,1479

13

Poniatów nr 8

02

114

93/10

2,3067

93/18

0,2793

93/19

2,0274

14

Poniatów nr 8

02

114

93/11

3,2301

93/15

0,4942

93/16

1,0187

93/17

1,7172

15

Poniatów nr 8

02

114

93/12

2,1349

93/13

0,0915

93/14

2,0434Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych


zajęcia stałe:

L.p

 

Obręb

 

Arkusz mapy

Nr działki

Pow. działki

przed

po

[ha]

podziałem

podziale

1

Poniatów nr 8

02

28/6

28/12

9,2619

28/13

2

Poniatów nr 8

02

28/7

28/10

2,4716

28/11

3

Poniatów nr 8

03

54/1

54/2

0,3118

54/3

4

Poniatów nr 8

03

55/7

55/8

0,0711

55/9

5

Poniatów nr 8

03

71/2

71/3

0,2262

71/4

6

Poniatów nr 8

03

77/11

77/12

5,9892

77/13

7

Poniatów nr 8

01

92/3

92/9

2,0491

92/10

8

Poniatów nr 8

01

92/5

92/7

1,8907

92/8

9

Poniatów nr 8

02

93/1

93/26

2,3563

93/27

10

Poniatów nr 8

02

93/2

93/24

4,8901

93/25

11

Poniatów nr 8

02

93/4

93/22

8,4289

93/23

12

Poniatów nr 8

02

93/8

93/20

13,2090

93/21

13

Poniatów nr 8

02

93/10

93/18

2,3067

93/19


14

Poniatów nr 8

02

93/11

93/15

3,2301

93/16

93/17

15

Poniatów nr 8

02

93/12

93/13

2,1349

93/14

16

Poniatów nr 8

01

92/4

92/4

0,2771

17

Poniatów nr 8

02

28/8

28/8

0,2753

18

Poniatów nr 8

02

93/3

93/3

1,4739

19

Poniatów nr 8

02

93/6

93/6

1,3857

20

Poniatów nr 8

02

93/7

93/7

0,6997

21

Poniatów nr 8

02

93/9

93/9

0,5236

22

Poniatów nr 8

01

22/17

22/17

0,1633

23

Poniatów nr 8

01

24/10

24/10

0,0633

24

Poniatów nr 8

01

24/11

24/11

0,0295

25

Poniatów nr 8

01

24/9

24/9

0,0308

26

Poniatów nr 8

01

24/8

24/8

0,6175

27

Poniatów nr 8

01

22/15

22/15

0,0597

28

Poniatów nr 8

01

22/16

22/16

0,0170

29

Poniatów nr 8

01

18/7

18/7

0,3493

30

Poniatów nr 8

01

18/8

18/8

0,0249

31

Poniatów nr 8

01

18/9

18/9

0,0458

32

Poniatów nr 8

01

18/10

18/10

0,4881

33

Poniatów nr 8

01

18/11

18/11

0,0008

Uwaga: w sposób wytłuszczony oznaczono działki przeznaczone pod realizację w.w. inwestycji.


zajęcia czasowe:

L.p

 

Obręb

 

Arkusz mapy

Nr działki

Pow. działki

[ha]

1

Poniatów nr 11

01

7/1

0,6468Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, przechodzą z mocy

prawa na własność Gminy Miejskiej w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych z dniem, w którym wydana decyzja staje się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych decyzjach ( art. 12 ust. 4 pkt 2 i ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych):l.p.

Nr działki


Obręb

AM


Powierzchnia działki ha

dotychczasowy właściciel

przed podziałem

po podziale

1

28/6

28/12

Poniatów nr 8

02

0,1545

Skarb Państwa- Agencja Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy we Wrocławiu

2

28/7

28/10

Poniatów nr 8

02

0,0892

Skarb Państwa- Agencja Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy we Wrocławiu

Ustanowione, na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe wygasają z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna ( art. 12, ust. 4c cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych )


Z treścią decyzji nr 764/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2.06.2010r. można zapoznać się w siedzibie Starostwa powiatowego w Wałbrzychu, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, ul. Wyzwolenia 22, pok. Nr 234 w godzinach pracy Urzędu.
Starosta Wałbrzyski

Augustyn Skrętkowicz

Powiadom znajomego