W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap III.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY CZĘŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ - ETAP III

W WAŁBRZYCHU ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR II/15/98 RADY

MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA Z DNIA 18 LISTOPADA 1998 ROKU

ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XII/143/03 RADY MIEJSKIEJ

WAŁBRZYCHA Z DNIA 10 LIPCA 2003 ROKU.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla­nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały Nr XLVIII/434/10 z dnia 26 marca 2010 roku w spra­wie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu zatwierdzonego Uchwałą Nr II/15/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 listopada 1998 roku, zmienionego Uchwałą Nr XII/143/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe­czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo­wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób za­gospodarowania obszaru objętego opracowaniem planistycznym w termi­nie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę wnio­skodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Powiadom znajomego