W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

XML

Treść

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach

od 8 września 2010 r. do 31 października 2010 r.I. LICZBA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ WAŁBRZYCH:

2 osoby


II. WYMAGANIA:

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),

 2. co najmniej średnie wykształcenie (geodezyjne, rolnicze, ekonomiczne), preferowani studenci studiów wyższych,

 3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania systemu GPS,

 4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

 5. sprawność fizyczna (ze względu na specyfikę pracy),

 6. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

 7. znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,

 8. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

 9. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Wałbrzych.III. HARMONOGRAM ZADAŃ - dyspozycyjność rachmistrzów:

 

 1. 20 czerwca - 31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów (4 dni),

 2. 9 - 23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy,

 3. 6 - 7 września 2010 r. - szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

 4. 8 września - 31 października 2010 r. - spis rolny.


W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Praca Rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,

 • adresu zamieszkania,

 • telefonu, adresu e-mail,

 • daty urodzenia,

 • miejsca zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy

 • w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

 1. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

4 - 11 czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.

Urząd Miejski

Biuro Obsługi Klienta

ul. Sienkiewicza 6-8

58-300 Wałbrzych


Wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie do dnia 14 czerwca br.Ważna informacja !Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Prezydenta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrz spisowy składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż spis rolny, podlega odpowiedzialności karnej.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane