W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

czerwiec

XML

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w sprawie poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

  Ogłoszenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych , a jednocześnie osobą posiadająca pełnię praw publicznych. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą mu...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa - Marcelego Kosteckiego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.

  Wałbrzych, 27.06.2011 r. WRM.DGPiŚ.6722.02. 4852 .2011 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa - Marcelego Kosteckiego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą przebudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w zakresie połączenia kwater 1A i 1B, z jednoczesnym podniesieniem rzędnych docelowych składowania (część działki nr 10/57, obręb nr 31 Sobięcin, z granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać obejmującymi działkę nr 10/57, 10/56 i część działki nr 10/54, obręb nr 31 Sobięcin).

  Wałbrzych, dn. 22.06.2011 r. BGP.RPP.6733.4.4820.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 9.06.11...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha informujące, o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)   Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Węzeł Lubiechów - SRP Wałbrzych Uczniowska"

  Wałbrzych, dn. 07.06.2011 r. BGP.RPP.6733.3.4434.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 01.06.2011 r. dla Operatora...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Wałbrzych - Podwale II - 49732.01 przy Al. Podwale w Wałbrzychu (działki nr nr 92/10, 517/88, 517/91, 517/92, 203/1, 135/4,146, 174/21, obręb nr 47 Podzamcze, 1/8, 3/5, 4, 77, 78, obręb nr 1 Szczawno Zdrój)

  Wałbrzych, 6.06.2011 r. WRM.DGPiŚ/73310 /15/4380/0 9/10/11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 - z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pod nazwą: budowa boisk przyszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 105-107 (w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"), tj. budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

  Wałbrzych, dn. 2.06.2011 r. WRM.DGPiŚ.6733.11.4328 .20 11       OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa boisk przyszkolnych przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu przy ul. P. Skargi 47-49 (w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"), tj. budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 300/3, 319/4, 301/6, 302/7 i 298, obręb nr 33 Podgórze)"

  Wałbrzych, dn. 2.06.2011 r. WRM.DGPiŚ.6733.10.4324.20 11       OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta...

Ogłoszenie otwartego naboru partnera/partnerów w celu przystąpienia do uczestnictwa w I etapie tj. Fazie edukacyjno - informacyjnej projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

  Ogłoszenie otwartego naboru partnera/partnerów w celu przystąpienia do uczestnictwa w I etapie tj. Fazie edukacyjno - informacyjnej projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic: Osiedle Górnicze, Bystrzyckiej, Noworudzkiej i Świdnickiej w Wałbrzychu (dz. nr 63, 58/1, 63/4, 59/1, obr. 35 Rusinowa; dz. 3/1, 12/1, 15/1, 14/3, 1, 15/2, 5/1, 5/4, 16/7, 24/5, 17/21, obr. 37 Rusinowa; dz. 117/1, 125/22, 118/19, 105/6, 118/10, 126/1, obr.36 Rusinowa)

  Wałbrzych, dn. 31.05.2011 r. WRM.DGPiŚ.6733.4.4230.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 13.05.2011 r. dla...