W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

marzec

XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: zagospodarowanie Parku Rusinowa w Wałbrzychu (dz. nr 105/9, obręb nr 36 Rusinowa) realizowanym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW"

Wałbrzych, dn. 20.03.2017r.   BAB.6733.5.2017 DW/ 7510/03/17   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia,...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 20.03.2017 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 20.03.2017 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:budowa linii kablowej średniego napięcia, wraz z demontażem linii napowietrznej SN L-247 od stacji R.247-01 przy ul. Osiedleńców do stacji R.246-31 przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu

Wałbrzych, dn. 16.03.2017r.   BAB.6733.4.2017 DW/2100/03/2017   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 – z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PWA Wałbrzych Lubiechów w rejonie ul Wilczej w Wałbrzychu

Wałbrzych, dn. 16.03.2017 r.   BAB.6733.2.2017 DW/7273/03/17   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia,...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa żłobka przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu (działka nr 383, obr. nr 26 Nowe Miasto)

Wałbrzych, dn. 15.03.2017r.   BAB.6733.6.2017 DW/2071/03/2017   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 – z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta...

Ogłoszenie - Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW LEŚNYCH W OBRĘBIE GÓR WAŁBRZYSKICH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE NATURA 2000, Z UWZGLĘDNIENIEM SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH JEDLINY-ZDROJU I WAŁBRZYCHA”

Ogłoszenie - Budowa wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW LEŚNYCH W OBRĘBIE GÓR WAŁBRZYSKICH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE NATURA 2000, Z UWZGLĘDNIENIEM SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH JEDLINY-ZDROJU I WAŁBRZYCHA”

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 194/2017...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lokali na rzecz ich najemców, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 195/2017

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lokali na rzecz ich najemców, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 195/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 marca 2017 r.

Informacja Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków deszczowych) oraz wykonanie urządzeń wodnych (zbiornik retencyjno – rozsączający).

Wałbrzych, dnia 13.03.2017 r.   BOŚ.6341.3.2016 DW/1958/03/2017     INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania...