W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie dot. otwartego naboru partnera w celu wnioskowania o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej"

 

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wnioskowania o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej".


W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu zamkniętego nr CRZL/1.17/P/2011, organizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja społeczna", realizowanego przez CRZL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej", Gmina Wałbrzych, działając na podstawie art. 7 pkt 1, ust. 19 i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712) ogłasza otwarty nabór partnera do projektu, pn. "Centrum aktywności społecznej przy ul. Mickiewicza 26".

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (MOPS), ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych.

Partnerem MOPS w projekcie może być tylko podmiot spoza sektora finansów publicznych (organizacja pozarządowa), realizujący zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, spełniający wymagania podane w dalszej części ogłoszenia.

Celem partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, działający w imieniu Gminy Wałbrzych i partnera wyłonionego w wyniku niniejszego naboru na rzecz wzmocnienia tożsamości grupowej środowiska lokalnego - na terenie rewitalizowanym oraz wzmocnienia zdolności osób, grup i społeczności do samodzielnego rozwiązywania problemów. Osiągnięcie powyższego nastąpi poprzez podjęcie następujących działań w podziale na poszczególne etapy projektu:

  1. Wspólne strategiczne zarządzanie projektem

  2. Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  3. Objęcie działaniami szkoleniowo-informacyjnymi przedstawicieli środowiska lokalnego wskazanych jako organizatorów (animatorów) działań środowiskowych,

  4. Prowadzenie szkoleń z zakresu organizowania społeczności lokalnej, promowania inicjatyw lokalnych, itp.

Przy wyborze partnera będą uwzględnione następujące elementy:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa oraz doświadczenie partnera lub kadry z nim współpracującej w realizacji celu partnerstwa, poprzez:


  • Udokumentowanie, co najmniej dwuletniego okresu działalności statutowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej, pomocy społecznej lub polityki społecznej,

  • Udokumentowanie działań prowadzonych na rzecz jednostek, grup lub społeczności lokalnej z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. Formą dokumentowania działań mogą być: sprawozdanie opisowe z działalności za cały rok kalendarzowy, formy wydawnicze dokumentujące zakres działalności: broszury i biuletyny, artykuły prasowe, listy intencyjne, referencje, podziękowania,

  • Posiadanie w dyspozycji kadry specjalistów uprawnionych do prowadzenia działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych (opis kwalifikacji i uprawnień oraz udokumentowanie, co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w obszarze integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób).

2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

3. Współpracę z wnioskodawcą w trakcie przygotowywania Programu.

4. Przedstawienie koncepcji proponowanych szczegółowych działań w Programie.


Oferty należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w formie pisemnej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Beethovena 1-2 w Wałbrzychu, II piętro sekretariat.

Koperta winna być opatrzona napisem "Oferta na nabór partnera do projektu "Centrum aktywności społecznej przy ul. A. Mickiewicza 26".

Procedura odwoławcza zostanie przedstawiona wraz z ogłoszeniem wyniku naboru.


Wałbrzych, 20.05.2011 r.


Data ukazania ogłoszenia: 24.05.2011 r.

Informacji na temat projektu udziela Biuro Funduszy Europejskich Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pod nr telefonu 74 66 55 329.


Powiadom znajomego