W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha ??€?›Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej".

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. , Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców pn.:

??€?›Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej".


Zadanie może być wykonywane jako podzadania dla następujących obszarów:


Podzadanie Nr 1 - Śródmieście, Gaj, Podgórze, Glinik Stary, Glinik Nowy,

Nowe Miasto,

Podzadanie Nr 2 - Biały Kamień, Sobięcin, Konradów,

Podzadanie Nr 3 - Stary Zdrój, Piaskowa Góra, Poniatów, Rusinów, Kozice,

Szczawienko, Podzamcze, Lubiechów, Książ.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych (dział- 852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 - pozostała działalność) określonych w punktach:

w 2009 r. - koszt realizacji zadania wyniesie - 108.000,00 zł,

a w 2010 r. - planowany koszt realizacji zadania wyniesie - 108.000,00 zł.


 1. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty,o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

 2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie oferty, która powinna spełniać wymogi określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz.U. Nr 44, poz. 427).

 3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego - na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2009 r. do godz. 15 00 - nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 5. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl. - w BIP oraz w zakładce nasze miasto- organizacje- aktualności.

 6. Oferta winna zawierać informację, jakiego dotyczy podzadania z zakresu pomocy społecznej.

 7. Z chwilą pozytywnego rozpatrzenia ofert nastąpi zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 61, poz. 545).

 8. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

 9. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 02 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r.

 11. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 7 dni od daty złożenia ofert.

 12. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria zgodnie z art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami).

 13. Podana w ogłoszeniu kwota na realizację zadania publicznego jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok,

 14. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74/ 66 55 301 w godz. 7:30 - 15:30.

Załączniki

Powiadom znajomego