W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038

 

Uchwała Nr VI/29/11

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 31 stycznia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:§ 1


  1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3


Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

1)związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2)w roku 2011 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a nie są zaliczane do przedsięwzięć.


§ 4


Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane