W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała nr VI/31/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha

 

Uchwała nr VI/31/11

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 31 stycznia 2011 roku


w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się wyniki ??€?›Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Wałbrzycha" stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2


Uznaje się za nieaktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha zatwierdzone Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku, zmienione Uchwałą Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 203 roku oraz Uchwałą Nr XII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku.


§ 3


Wstrzymuje się przystąpienie do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha do czasu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.


§ 4


Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uznaje się za aktualne do czasu sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha.


§ 5


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane