Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Podział nieruchomości (działki)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1,  58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.plKARTA INFORMACYJNA

Podział nieruchomości ( działki )


Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity : Dz. U.2015.782 ze zmianami )

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

( Dz. U.2004.268.2663 ze zmianami ) .

Wymagane dokumenty

- Wniosek właściciela ( właścicieli ) bądź użytkownika wieczystego gruntu ( użytkowników wieczystych gruntu ) o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. W przypadku jednostek posiadających osobowość prawną wniosek osób upoważnionych do  reprezentacji zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS ).

- Do wniosku, zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami należy dołączyć następujące dokumenty :

1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ;

2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi ;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ( podział jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji ) ;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości ) ;

4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ( podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ) ;

5) protokół przyjęcia granic nieruchomości ;

6) wykaz zmian gruntowych ;

7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej ;

8) mapę z projektem podziału.

Ilość egzemplarzy mapy z projektem podziału : dla każdej ze stron postępowania + 3 egz. ( operat techniczny, rejestr gruntów i budynków, a/a )

Dokumenty wymienione w punktach 5-8 podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wzory dokumentów do pobrania

Nie wymagane

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Referat Katastru Nieruchomości ul. Jana Matejki 2, pokój nr 5 ( I piętro )

Szczegółowe informacje na temat realizacji procesu można uzyskać pod numerem tel. 74 64 88 538 lub 74 64 88 539

Miejsce składania dokumentów

Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Jana Matejki 2 lub Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Henryka Sienkiewicza 6-8, tel. 74 64 88 504, tel. 74 64 88 505

Termin załatwienia sprawy

30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Opłaty

Nie podlega  opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, aleja Wyzwolenia 24, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Informacje dodatkowe

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Zgodnie z art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity : Dz. U.2013.267 ze zmianami ), nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij