Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

sierpień

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego w spr.wydania decyzji o zezwoleniu na realiz.inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa dróg gminnych nr 116812D-ul. Broniewskiego oraz nr 116804-ul.Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul.Wyszyńskiego"dla odcinka nr 2 pn.:"Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobus. zlokaliz.na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego oraz ul.Sokołowskiego na dł.ok.350m wraz z rozbud. skrzyżowania tych ulic z ul.Wyszyńskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha orazmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha - terenu w rejonie ul. Małopolskiej

  Wałbrzych, dnia 16 sierpnia 2011 r. OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w zakresie połączenia kwater 1A i 1B, z jednoczesnym podniesieniem rzędnych docelowych składowania (część działki nr 10/57, obręb nr 31 Sobięcin, z granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać obejmującymi działkę nr 10/57, 10/56 i część działki nr 10/54, obręb nr 31 Sobięcin)

  Wałbrzych, dn. 12.08.2011 r. BGP.RPP.6733.10.5872.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. ogłoszenie wyniku przeprowadz. otwartego konkursu ofert na realiz. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku pn:"Realizacja środowiskowych programów profilaktyczno- edukacyjnych -wspieranie działań alternatywnych ukierunkowanych na tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zaspokajania potrzeb rozwojowych i spędzania wolnego czasu,prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sport.-rekreacyj. na ter.m-sta W-cha

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. ogłoszenia wyników przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku pod nazwą: Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij