W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe: Sukcesywna, cykliczna dostawa artykułów spożywczych i innych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Sukcesywna, cykliczna dostawa artykułów spożywczych i innych
Zamawiający Placówka Wsparcia Dziennego
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe


Wałbrzych, dnia 26 listopada 2015 r.


Nr PWD/321/2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ UM ORAZ NA TABLICE INFORMACYJNĄ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
 1. Zamawiający – Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6640860, NIP: 886-29-79-032. Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, cykliczna dostawa artykułów spożywczych
  i innych, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania, stanowiącym jednocześnie druk oferty, transportem własnym wykonawcy spełniającym odpowiednie przepisy sanitarne, na terenie Miasta Wałbrzycha.

 3. Planowany termin realizacji zamówienia: od 2.01.2016 – 31.12.2016 r.

 4. Istotne warunki przedmiotu zamówienia:

  a) cykliczne dostawy towaru będą realizowane na podstawie zamówienia dostosowanego do potrzeb Placówki, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

  b) dostawa będzie realizowana środkami transportu wykonawcy, spełniającymi odpowiednie wymagane prawem wymogi sanitarne.

  c) dostawy bułek słodkich i owoców będą realizowane:

  - dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki – wyłączając święta, oraz dni określone przez zamawiającego w przypadku m.in. organizacji zajęć wyjazdowych dla dzieci, odwołania zajęć w Placówce itp. Wykonawca w ramach jednej dostawy będzie dostarczał bułki słodkie o ustalonej gramaturze – w poniedziałki bułki typu „grzebień” (poz. 5 formularza oferty) , w czwartki bułki pozostałe (poz. 4 formularza oferty), tj. m. in. serowo-makowa, z owocami, budyniem itp. (każda osobno pakowana) oraz owoce, w ujęciu dekadowym (10 dni) – jabłko lub banan, pomarańcza lub gruszka, mandarynka lub nektarynka,

  - raz w tygodniu tj. w środy Wykonawca realizować będzie dostawy kanapek (każda osobno pakowana), o których mowa w poz. 6 formularza oferty.

  d) miejsca świadczenia dostaw oraz zakładane ilości:

  - ul. Mickiewicza 26 (Centrum Aktywności Lokalnej) – 25 szt.

  - ul. Grota Roweckiego 3 (Centrum Integracji Rodziny) – 25 szt.

  - ul. Kasztelańska 7 – 10 szt.

  e) godziny realizacji dostaw – 13:00 – 15:00

  f) zamawiający zastrzegą, iż jabłka i owoce powinny być dostarczane w tekturowych jednorazowych skrzynkach. Dodatkowo, cena kanapki, o której mowa w poz. 6 formularza ofertowego nie może być wyższa niż 2,70 zł brutto.

  g) zamawiający poinformuje wykonawcę na dwa dni przed realizacją zamówienia
  o zmianie harmonogramu dostarczania bułek lub kanapek, owoców w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (m.in. organizacja zajęć wyjazdowych dla dzieci i młodzieży, odwołania zajęć w Placówce itp.)

  h) wystawianie faktur za zrealizowane zamówienia do 5 - tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

  i) każda z dostaw będzie obowiązkowo musiała zostać potwierdzona dokumentem zawierającym informację o zamówionych artykułach wraz z podaniem ich ilości i miejsc dostarczenia (np. druk „WZ”),

  j) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć w momencie zawierania umowy,
  w szczególności zmian organizacyjnych, zakres ilościowy zamawianego asortymentu znajdującego się w załączniku Nr 1 może ulec zmniejszeniu.

 5. Sposób przygotowania oferty.

  Oferta musi uwzględniać wycenę wszystkich składników przedmiotu zamówienia (koszty opakowań, koszty transportu itp.) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, zgodnie
  z treścią załącznika Nr 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów spożywczych i innych dla Placówki Wsparcia Dziennego”.

 6. Kryteria oceny ofert – 100% cena brutto za całość przedmiotu dostawy.

 7. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego: w sprawach merytorycznych – Pani Magdalena Stefańska, tel. 74 6640860, e-mail: kierownik@pwd-walbrzych.pl
  w sprawach formalnych – Pan Sławomir Nitecki, tel. 606201831, e-mail: slani34@o2.pl.

 8. Termin i miejsce złożenia oferty.

  Ofertę należy złożyć do dnia 4 grudnia 2015 r. do godziny 12:00 Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego – Placówce Wsparcia Dziennego przy
  ul. Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres
  kierownik@pwd-walbrzych.pl (do wiadomości: slani34@o2.pl)

Załączniki

Powiadom znajomego