W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych - Etap II"

 

Wałbrzych, 23.05.2013 r.


BOŚ.6220.6. 5738 .2013.KPSOBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA


Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.05.2013 r. wydał Decyzję Nr 5/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:


"Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych - Etap II"


Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - www.sios.pl oraz www.bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/

Z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 2, pok. 8, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 16:30, piątek od 7:30 do 14:30,


Jednocześnie informuję, że liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03-10-2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267).


Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Dmowskiego 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.sporządziła - Karolina Pankowska-Sowa, tel. 74 64-88-545

Powiadom znajomego