W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Ruchu Oporu 4 z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu ( do dnia 18.11.2101 r. )

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha


Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Ruchu Oporu 4 z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu ( do dnia 18.11.2101 r. ) .


Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na poziomie piwnic budynku mieszkalnego i składa się z: 6 pomieszczeń i wc z natryskiem o łącznej powierzchni użytkowej 54,28 m2.


Udział w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 93 o powierzchni 1125 m2, obręb nr 16 Biały Kamień, dla których w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00029815/4 wynosi 676/10000.


Nieruchomość wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 20.03.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 34.880,00 zł. w tym:

  • nieruchomość lokalowa 30.000,29 zł

  • nieruchomość gruntowa ( 676/10000) 4.879,71 zł


Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynoszą:

  • pierwsza opłata 25 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu, płatna przed dniem podpisania umowy notarialnej,

  • opłaty roczne 3 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu, płatne do dnia 31 marca każdego roku.

Do pierwszej opłaty i opłat rocznych dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Opłaty roczne mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntu, nie częściej jednak niż raz na trzy lata.


Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 30.04.2014 r. wadium w wysokości 3.500,00 zł na konto: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Finansowe Bank Handlowy w Warszawie S.A 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-40, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 OD DNIA 31.03.2014 r. do dnia 08.05.2014 r.

Powiadom znajomego