W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych - część działki nr 172 w obrębie 15 Konradów, o łącznej powierzchni 160 m?‚Ë› przeznaczona na ogródek.

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Przedmiotem przetargu będzie:

Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze:

- część działki nr 172 w obrębie 15 Konradów,

o łącznej powierzchni 160 m?‚Ë› przeznaczona na ogródek ( oznaczony w załączniku graficznym literką "c")


Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona na kwotę 24,00 zł.


Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, przyjętym Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku i zmienionym Uchwałą Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku oraz Uchwałą Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej "G" - Biały kamień na obszarze oznaczonym symbolem G 1.1, dla którego uwarunkowania rozwoju stanowi zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy oraz zabudowa jednorodzinna w większości realizowana w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Z kolei kierunki zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wskazują na utrzymanie obecnej formy zagospodarowania terenu, wymagane działania poprawiające standard zabudowy (usługi, zieleń parkowa, drogi) z uwagi na sąsiedztwo uzdrowiska Szczawno Zdrój.

Czas trwania umowy - czas nieokreślony


Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9?‚???‚??.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 13.09.2013 r. wadium w wysokości 24,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Handlowy S.A. Nr 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.


Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.


Data wywieszenia od 07.08.2013 r. do 18.09.2013 r.


Powiadom znajomego