W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych ( Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: - działka nr 23/2 w obrębie 53 Lubiechów)

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej  stawki czynszu  za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych.


Przedmiotem przetargu będzie:
Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze:

 -  działka   nr  23/2 w obrębie 53 Lubiechów,

 o łącznej powierzchni 0,4335 ha   przeznaczona na cele rolne.

 

Cena wywoławcza rocznej  stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej została ustalona na   kwotę 95,33 zł.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Wałbrzycha, przyjętym Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku i zmienionym Uchwałą Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha  z dnia 10 lipca 2003 roku oraz Uchwałą Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku i zmienionym Nr Uchwałą Nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej "B" - Lubiechów na obszarze oznaczonym symbolem B 2.5 o następujących ustaleniach:
-uwarunkowania rozwoju: teren użytkowany rolniczo,
-kierunki zagospodarowania przestrzennego: użytkowanie bez zmiany przeznaczenia terenu. Możliwa zabudowa zagrodowa.

Czas trwania umowy - czas nieokreślony

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2  sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9oo.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 01.08.2013 r. wadium  w wysokości 95,33 zł na konto Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych  Bank Handlowy S.A. Nr   92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 .
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy  ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

Data wywieszenia od   27.06.2013 r. do   06.08.2013 r.

 

Sporządziła: Katarzyna Hausman

Powiadom znajomego