W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 4 z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 4 z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na I piętrze budynku i składa się z: 7 pomieszczeń, przedsionka i wc o łącznej powierzchni użytkowej 88,63 m2.


Udział w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 345/1 o powierzchni 362 m2, obręb nr 27 Śródmieście, dla których w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010216/9 wynosi 961/10000.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości - 168.600,00 zł


Budynek położony w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 4, jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/4670/713/WŁ z dnia 13.02.1979 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zmianami). Z tego tytułu uczestnikowi, który wygra przetarg, przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 50 % od ceny sprzedaży uzyskanej w wyniku przetargu.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:30


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 12.07.2013 r. wadium w wysokości 17.000,00 zł na konto: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Finansowe Bank Handlowy w Warszawie S.A 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

 

Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-40, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Sporządziła: Magdalena Kaczkowska


Ogłoszenie wywieszono od dnia 17.06.2013 r. do dnia 18.07.2013 r.

Powiadom znajomego