W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Miłej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 352/1, obręb nr 15 Konradów

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Miłej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 352/1, obręb nr 15 Konradów o powierzchni 296 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00078359/7, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Przedmiotowa nieruchomość ze względu na kształt i powierzchnię może być wykorzystana jako uzupełnienie nieruchomości przyległych tj. działek gruntu nr 229, nr 351 obręb nr 15 Konradów .


Cena wywoławcza 17.400,00 zł (+23%VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9?‚???‚??.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12.07.2013 r. wadium w wysokości 1.800,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego urzędu.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 12.07.2013 r. do godziny 14 00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 103 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dowodu wniesienia wadium oraz oryginałem aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik przetargu jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym (dotyczy działek gruntu nr 229, nr 351).

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 (I-piętro przy pok. 103) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca pokrywa również koszty sądowe oraz notarialne związane z nabyciem nieruchomości.


Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniu 29.11.2012 r.i 31.01.2013 r., i zakończyły się wynikiem negatywnym.


Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwości odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 103, tel. 74-665-52-41, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu zatwierdzonym Zarządzeniem nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2012 r.


Ogłoszenie wywieszono od dnia 17.06.2013 r. do dnia 18.07.2013 r.

Powiadom znajomego