W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

IV kwartał 2010 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za IV kwartał 2010 roku.


Na przestrzeni IV kwartału 2010 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 54 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

 1. Uchwała Nr LVII/479/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Panu Kazimierzowi Starościakowi.

 

 1. Uchwała Nr LVII/480/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. wyrażająca sprzeciw wobec powszechnej dostępności na rynku tzw. dopalaczy oraz popierająca działania zmierzające do wprowadzenia zakazu ich wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr LVII/481/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Na terenie miasta Wałbrzycha utworzono pięć odrębnych obwodów głosowania.


 1. Uchwała Nr LVII/482/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 345.310.440,50 zł.

b/ planowane wydatki - 382.128.242,50 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr LVII/483/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Uchwała po przekazaniu jej Wojewodzie Dolnośląskiemu została przez jego służby opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225 z dnia 2 grudnia 2010 roku pod poz. 3700. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje (...) nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, dlatego też począwszy od dnia 3 stycznia br przedmiotowy plan miejscowy zatwierdzony w/w uchwałą nabrał cech prawa miejscowego w oparciu o które tut. organ będzie mógł realizować zadania określone m.in. w w/w ustawie, a właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego realizować zadania określone m.in. przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);


 1. Uchwała Nr LVII/484/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas VIII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku w dniach od 3 grudnia 2010r. do 24 grudnia 2010r.

Zrealizowano. Sprzedaż podczas Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury w rynku zwolniona była z opłaty targowej.


 1. Uchwała Nr LVII/485/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku.

Zrealizowano. W każdą drugą niedzielę miesiąca 2011 r. podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych "Giełdy Staroci" wszyscy wystawcy zostali zwolnieni z opłaty targowej.


 1. Uchwała Nr LVII/486/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego z 2004r. nr 197 poz. 3107).

W trakcie realizacji. Uchwała znajduje się w Wydziale Prawnym i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.


 1. Uchwała Nr LVII/487/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w obrębie 27 Śródmieście w Wałbrzychu

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr LVII/488/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Przedszkole Samorządowe nr 14" Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 31 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Zrealizowano. Z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany zakład budżetowy pod nazwą "Przedszkole Samorządowe nr 14" w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 31 i przekształcony w jednostkę budżetową.


 1. Uchwała Nr LVII/489/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Przedszkole Samorządowe nr 4 "w Wałbrzychu przy ul. Mącznej 1 a w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Zrealizowano. Z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany zakład budżetowy pod nazwą " Przedszkole Samorządowe nr 4" w Wałbrzychu przy ul. Mącznej 1 a i przekształcony w jednostkę budżetową.


 1. Uchwała Nr LVII/490/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym" w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Zrealizowano. Z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany zakład budżetowy pod nazwą "Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym" w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i przekształcony w jednostkę budżetową.


 1. Uchwała Nr LVII/491/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 5" w Wałbrzychu przy ul. Nałkowskiej 4a w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały z dniem 31 grudnia 2010 roku uległ likwidacji zakład budżetowy pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 5" w Wałbrzychu przy ul. Nałkowskiej 4a i jednocześnie z dniem 1 stycznia 2011 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 5" w Wałbrzychu w celu dalszej realizacji zadań zlikwidowanego zakładu budżetowego. Powyższe przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, ponieważ przepisy nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz.1240 z późn. zm.) nie przewidują możliwości prowadzenia żłobków w formie organizacyjnej jako zakłady budżetowe.

 

 1. Uchwała Nr LVII/492/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 1" w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 2 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały z dniem 31 grudnia 2001 roku uległ likwidacji zakład budżetowy pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 1" w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 2 i jednocześnie z dniem 1 stycznia 2011 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 1" w Wałbrzychu w celu dalszej realizacji zadań zlikwidowanego zakładu budżetowego. Powyższe przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, ponieważ przepisy nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz.1240 z późn. zm.) nie przewidują możliwości prowadzenia żłobków w formie organizacyjnej jako zakłady budżetowe.


 1. Uchwała Nr LVII/493/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany w Akcie Założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

W trakcie realizacji. Zmiana w obwodzie szkolnym obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LVII/494/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/62/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71.

W trakcie realizacji. Zmiana w obwodzie szkolnym obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LVII/495/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/445/2010 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą uchwałą podjęła decyzję o zmianie zakresu prac przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św., na które została przeznaczone dotacja celowa z budżetu Gminy Wałbrzych.


 1. Uchwała Nr LVII/496/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/277/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Zmiany dotyczą inicjatywy uchwałodawczej, ogłoszenia przerw podczas obrad sesji lub jej przeniesienia na inny termin oraz przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady i przedłożenie planów pracy Komisji raz w roku.


 1. Uchwała Nr LVII/497/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LVIII/498/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2010r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku inicjatorów referendum o przeprowadzenie referendum lokalnego na terenie miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. W skład Komisji powołano Artura Torbusa, Sławomira Rakowskiego, Katarzynę Ukrzewską, Stefanię Pawełek oraz Zdzisława Dobrowolskiego. Na Przewodniczącego Komisji wybrano Zdzisława Dobrowolskiego.

 

 1. Uchwała Nr LIX/499/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o nadaniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" Panu Eugeniuszowi Kiszczakowi .


 1. Uchwała Nr LIX/500/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o nadaniu tytułu "Honorowy Obywatel Wałbrzycha" Pani Annie Walentynowicz.


 1. Uchwała Nr LIX/501/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 346.660.591,58 zł.

b/ planowane wydatki - 383.478.393,58 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Zrealizowano. Określono jednostki, które będą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródła dochodów, ich przeznaczenie oraz wskazano sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie.


 1. Uchwała Nr LIX/503/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego Nr NK.II.SZ1.0911-23/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku stwierdzono nieważność uchwały.


 1. Uchwała Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

W trakcie realizacji. Na podstawie powyższej Uchwały dotychczas skonsultowano projekt uchwały w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na rok 2011. Uchwała podlega sukcesywnej realizacji w miarę opracowywania projektów uchwał dotyczących statutowej działalności organizacji pożytku publicznego.


 1. Uchwała Nr LIX/505/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.

W trakcie realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały przyjęto Program współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na rok 2011. Program określa m. in.: cele, zasady i formy współpracy, sposób realizacji programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, tworzenie i przebieg konsultacji programu, sposób oceny realizacji programu. Program został opracowany po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach z gminną radą działalności pożytku publicznego i wałbrzyskimi organizacjami pozarządowymi, które statutowo zajmują się realizacją zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 843 z późn. zm.). W programie uwzględniono także zaplanowane na 2011 rok środki w budżecie gminy na realizację zadań publicznych, które będą zlecane współpracującym z gminą podmiotom.


 1. Uchwała Nr LIX/506/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, w Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17.

Zrealizowano. Podjęta uchwała intencyjna została przekazana rodzicom uczniów, Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, Prezydentowi Miasta Wałbrzycha oraz kopię przesłano dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr LIX/507/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2011 rok.

W trakcie realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały przyjęto Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na rok 2011. Program określa m. in.: diagnozę problemów alkoholowych, wnioski i kierunki działania, priorytety programu, podstawowe wskaźniki efektywności programu, realizatorów programu, źródła finansowania, zadania, zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarz kosztów realizacji programu.


 1. Uchwała Nr LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015.

W trakcie realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały przyjęto Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015. Program określa m. in.: diagnozę problemów narkotycznych, wnioski i kierunki działania, priorytety programu, podstawowe wskaźniki efektywności programu, realizatorów programu, źródła finansowania oraz zadania.


 1. Uchwała Nr LIX/509/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. "Wałbrzyskie Centrum Zatrudniania Socjalnego", z siedzibą w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Przekazana do realizacji Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr LIX/510/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha zarządziła wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha na dzień 29 listopada 2010 roku.


 1. Uchwała Nr LIX/511/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców.

W trakcie realizacji. Ustalono termin Referendum na dzień 13 lutego 2011 roku w godzinach od 8:00 do 22:00 w lokalach Obwodowych Komisji ds. Referendum.


 1. Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Na Przewodniczącą Rady Miejskiej Wałbrzycha wybrano Panią Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.


 1. Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Wałbrzycha wybrano Panią Danutę Marosz.


 1. Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha wybrano Pana Mirosława Bartolika.


 1. Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha wybrano Pana Piotra Kwiatkowskiego.


 1. Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Zrealizowano. W związku z wyborem Pana Piotra Kruczkowskiego na Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dniu 5 grudnia 2010 roku w wyborach powszechnych, Rada Miejska Wałbrzycha zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego.


 1. Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Wobec wygaśnięcia mandatu radnego - Pana Piotra Kruczkowskiego, stwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku, w to miejsce wstępuje Pani Alina Szełemej - kandydatka na radną z okręgu wyborczego nr 2 z listy nr 4 Komitet Wyborczy "Platforma Obywatelska RP", która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.


 1. Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zrealizowano. Przedmiotową uchwałą określone zostały wysokości stawek podatku od nieruchomości poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zwiększenie poszczególnych stawek podatkowych w 2011 roku , w okresie 12 miesięcy, ma spowodować zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 3 751 936,41 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w okresie 01.01.2011 - 31.01.2011 wyniosły około 3.250.000,00 zł.


 1. Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Zrealizowano. Przedmiotową uchwałą określone zostały wysokości stawek podatku od środków transportowych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zwiększenie poszczególnych stawek podatkowych w 2011 roku , w okresie 12 miesięcy, ma spowodować zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 563 574,57 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w okresie 01.01.2011 - 31.01.2011 wyniosły około 12.000,00 zł.


 1. Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha ustaliła miesięczne wynagrodzenie dla Pana Piotra Kruczkowskiego - Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku Prezydenta jednostki samorządowej powyżej 100.000 mieszkańców, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 z 2009, poz.398 z póź.zm.).


 1. Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powołała następujące stałe komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Miejskiej, Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Komisja Rodziny i Bezpieczeństwa, Statutowa i Etyki, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji.


 1. Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia przedmiotów działania stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha ustaliła przedmioty działań stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Na Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha wybrano następujących radnych: Pani Renata Wierzbicka - Komisja Rewizyjna, Pani Krystyna Olanin - Komisja Budżetu i Finansów, Pan Dariusz Lenda - Komisja Gospodarki Miejskiej, Pani Danuta Marosz - Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Pan Stefanos Ewangielu - Komisja Rodziny i Bezpieczeństwa, Statutowa i Etyki, Pani Alina Szełemej - Komisja Sportu, Turystyki i Promocji.


 1. Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha ustaliła składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej.


 1. Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Zrealizowano. Na członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha wybrano radnych: Pan Andrzej Welc, Pan Cezary Kuriata, Pan Dariusz Lenda, Pani Alicja Rosiak.


 1. Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) jej treść wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Kolejnym etapem postępowania będzie jej przekazanie służbom Wojewody w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, gdzie po upływie 30 dni od dnia publikacji uzyska ona status prawa miejscowego w oparciu o które tut. organ będzie mógł realizować zadania określone m.in. w w/w ustawie, a właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego realizować zadania określone m.in. przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).


 1. Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Dariusza Lendy wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego.


 1. Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 346.899.759,58 zł.

b/ planowane wydatki - 383.717.561,58 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie nie wygaśnięcia niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2010.

Zrealizowano. Dokonano przelewu środków na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego. Rozliczenie zadań określonych w Uchwale nastąpi w terminie do 30 czerwca 2011 r.


 1. Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/70/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zrealizowano. W dniu 29.12.2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wprowadziło zmiany w umowie spółki zgodnie z zapisami w/w Uchwały. Dodatkowo także w dniu 29.12.2010r. Prezydent Miasta Wałbrzycha wydał Zarządzenie nr 1280/10 w sprawie zasad ustalania wysokości i zasad rozliczania rekompensaty za realizację zadań przewozowych powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przejęcia od Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój zadania w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego.

Zrealizowano. W dniu 30 grudnia 2010 r. zostało zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Uzdrowiskową Gminą Szczawno-Zdrój porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.


 1. Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o zmianie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie postanowień ogólnych, w celach i zadaniach Ośrodka oraz gospodarce finansowej.


Powiadom znajomego