W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

II kwartał 2010 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za II kwartał 2010 roku.


Na przestrzeni II kwartału 2010 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 34 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XLIX/436/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 40.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 40.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XLIX/437/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XLIX/438/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W trakcie realizacji. Oczekuje na wyznaczenie terminów oraz wprowadzenie nowego załącznika - Wniosku o Przyznanie Zasiłku Pieniężnego Na Pomoc Zdrowotną Dla Nauczycieli.


 1. Uchwała Nr L/439/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o nadaniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" księdzu infułatowi Julianowi Źrałce.


 1. Uchwała Nr L/440/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha do stanu faktycznego.

Zrealizowano. W związku z nadaniem drodze wewnętrznej w obrębie nr 1 Szczawienko nazwy Książańska, przy której powstało osiedle domków jednorodzinnych, zaszła potrzeba dostosowania obwodów głosowania do stanu faktycznego. Mając na uwadze fakt, iż ulica Książańska przebiega w pobliżu ulic: Łącznej, Zakole i Lubiechowskiej - ulica Książańska została włączona do obwodu głosowania Nr 2 co nie spowodowało zmian w granicach obwodów głosowania.


 1. Uchwała Nr L/441/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Ustawa z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa, iż należy utworzyć podczas wyborów Prezydenta RP obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych oraz aresztach śledczych, dlatego przedmiotową uchwałą zostało utworzonych 5 tzw. zamkniętych obwodów głosowania. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2009r. stwierdzono nieważność § 4 we fragmencie "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego".


 1. Uchwała Nr L/442/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku (ze zm.).

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 339.920.412,00 zł.

b/ planowane wydatki - 376.738.214,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr L/443/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą uchyliła wcześniejszą Uchwałę Nr XLIX/437/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku oraz podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 20.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr L/444/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr L/445/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu


 1. Uchwała Nr L/446/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/311/09 RMW z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015 (z późn. zm.).

W trakcie realizacji. Uchwała została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2013.


 1. Uchwała Nr L/447/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2015".

W trakcie realizacji. Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LI/448/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku (ze zm.).

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 341.795.869,00 zł.

b/ planowane wydatki - 378.613.671,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr LII/449/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2010 roku z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha przyznała tyt. "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu "Solidarność".


 1. Uchwała Nr LIII/451/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 346.144.910,50 zł.

b/ planowane wydatki - 382.962.712,50 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr LIII/452/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji.


 1. Uchwała Nr LIII/453/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego z 2004 r. nr 197 poz. 3107).

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2009r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 2.


 1. Uchwała Nr LIII/454/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/99/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004 roku na 236 , poz. 3621) zmienionej Uchwałą nr XLVI/307/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 roku nr 253, poz. 4654).

Zrealizowano. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LIII/455/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/425/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LIII/456/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LIII/457/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych".

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2009r. stwierdzono nieważność § 11.


 1. Uchwała Nr LIII/458/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Uchwała weszła w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, publikacji dokonano 15 lipca 2010 r.


 1. Uchwała Nr LIII/459/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 1.

W trakcie realizacji. Określony w uchwale obwód szkolny obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/460/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

W trakcie realizacji. Zmiana w obwodzie szkolnym obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/461/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39.

W trakcie realizacji. Określony w uchwale obwód szkolny obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/462/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VIII / 62 / 99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71.

W trakcie realizacji. Zmiana w obwodzie szkolnym obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/463/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/92/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych.

Zrealizowano. Konieczność dopisania nowopowstałych ulic, a także uwzględnienia zmian w ich nazewnictwie. Przedmiotowa uchwała nie wprowadziła zmian w okręgach wyborczych, jak i również nie ma wpływu na normę przedstawicielstwa wybieranych radnych w danych okręgach wyborczych.


 1. Uchwała Nr LIII/464/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia interesu prawnego Uchwałą Nr X/90/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle`a - rejon ulic Wilczej i Pogodnej.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha odmówiła uwzględnienia złożonego wezwania do naruszenia interesu prawnego z powodu bezzasadności tego wezwania.


 1. Uchwała Nr LIII/465/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/466/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/467/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/468/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Przewlekle Chorych i Wspierania Turystyki "RODZINA I TURYSTYKA".

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę wniesioną przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Przewlekle Chorych i Wspierania Turystyki "RODZINA I TURYSTYKA" za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/469/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2010 r.

Zrealizowano. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady oraz przez Radę Miejską Wałbrzycha.

Powiadom znajomego