W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

III kwartał 2009 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za III kwartał 2009 roku


Na przestrzeni III kwartału 2009 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 13 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XLI/373/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 330.818.664,22 zł.

b/ planowane wydatki - 345.512.167,22 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLI/374/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Przygotowywane są materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, , ogłoszenia i obwieszczenia Prezydenta Miasta informujące o podjęciu przez Radę w/w uchwały, wystąpienia do odpowiednich organów i instytucji dotyczące przyjmowania wniosków do przedmiotowego planu oraz gromadzone są materiały wejściowe do w/w projektu planu.


 1. Uchwała Nr XLI/375/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej na 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu ( skomunikowanie ze strefą SSE)" na terenie gminy Walim.

W trakcie realizacji. Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę Wałbrzych do realizacji zadania na terenie gminy Walim jest w trakcie podpisywania.


 1. Uchwała Nr XLI/376/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wprowadzenia zmian w pełnym zakresie do Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015 (z późn. zmianami).

W trakcie realizacji. W dniu 7.09.2009 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Wałbrzycha. Aktualnie trwa ocena formalna złożonych wniosków przez instytucję zarządzającą.


 1. Uchwała Nr XLI/377/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XLI/378/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały na LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XLI/379/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Panią Irenę Kropiwnicką oraz mieszkankę Wrocławia Panią Alinę Wójcicką.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę Pani Ireny Kropiwnickiej oraz Pani Aliny Wójcickiej za zasadną.


 1. Uchwała Nr XLII/380/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Zrealizowano. W miejsce radnej Krystyny Olanin wyznaczono radnego Sławomira Rakowskiego oraz w miejsce radnego Artura Torbusa wyznaczono radnego Pawła Szpura.


 1. Uchwała Nr XLII/381/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 r.

Zrealizowano. Zrealizowano - dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 328.080.802,22 zł.

b/ planowane wydatki - 342.774.305,22 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLII/382/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009r. w sprawie utworzenia wraz z innymi podmiotami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu" Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Otrzymano zgodę na utworzenie spółki zarządzającej pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu" Sp. z o.o. w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XLII/383/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XLII/384/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas VII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku w dniach od 4 grudnia 2009 r. do 24 grudnia 2009 r.

Oczekuje na realizację. Podczas organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury VII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego nie będzie pobierana opłata targowa.


 1. Uchwała Nr XLII/385/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.

Powiadom znajomego