W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

II kwartał 2009 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za II kwartał 2009 roku.


Na przestrzeni II kwartału 2009 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 26 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 317.827.957,00 zł.

b/ planowane wydatki - 332.521.460,00 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXVI/338/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.

Realizacja ciągła.


 1. Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 30.000 zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 30.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokolanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.).


 1. Uchwała Nr XXXVII/351/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXXVII/352/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2008 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za rok 2008 oraz zostały przedstawione najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej.


 1. Uchwała Nr XXXVII/353/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Śródmieście".

Zrealizowano. Na dzień 19 czerwca zarządzono wybory do Rady Wspólnoty Samorządowej "Śródmieście" na kadencję 2009-2013.


 1. Uchwała Nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta wniesionych przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Ryszarda Dudka.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę Pana Ryszarda Dudka za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XXXIX/355/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2009r w sprawie apelu do społeczeństwa.

Zrealizowano. Mając na uwadze rocznicę przemian czerwcowych z roku 1989 Rada Miejska Wałbrzycha wystosowała apel do społeczeństwa.


 1. Uchwała Nr XXXIX/356/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2009r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 318.256.741,00 zł.

b/ planowane wydatki - 332.950.244,00 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXXIX/357/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr X/103/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla studentów wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Gminie Wałbrzych.

Zrealizowano. W uchwale nr X/103/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla studentów wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Gminie Wałbrzych, wprowadzono zmiany polegające na określeniu nowego terminu składania wniosków oraz uchyleniu załącznika nr 1. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 1. Uchwała Nr XXXIX/358/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.

Zrealizowano. W związku z pisemną rezygnacją radnego Pana Piotra Wojnowskiego z funkcji Przewodniczącego oraz członka Komisji Dyscyplinarnej II Instancji w to miejsce wstępuje radny Ryszard Nowak.


 1. Uchwała Nr XL/359/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 330.226.140,22 zł.

b/ planowane wydatki - 344.919.643,22 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XL/360/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Piotra Wysockiego" w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji: Dokonano zmiany w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2009r. przez zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 - o kwotę 2.000.000 zł.


 1. Uchwała Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

W trakcie realizacji. Wprowadzona zmiana polega na uchyleniu ust. 3 oraz 5 przedmiotowej uchwały. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XL/362/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/300/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone na terenie Miasta Wałbrzycha..

W trakcie realizacji. Dokonano zmian w treści Uchwały nr XXXIII/300/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 grudnia 2008 r. opisanych szczegółowo w §1 niniejszej Uchwały. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XL/363/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/65/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Uchwalono Statut Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XL/364/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat.

Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XL/365/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Wałbrzycha o nazwie "Ładny Dom".

Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XL/366/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVIII/252/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.09.2008r.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XL/367/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015.

W trakcie realizacji. Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów ujętych w LPR zostaną złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie do 7.09.2009r.


 1. Uchwała Nr XL/368/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/277/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha ze zmianami.

Zrealizowano. Zmiany w Statucie Miasta Wałbrzycha podyktowane są zmianami ustawy o pracownikach samorządowych i dotyczą m. in. sposobu zatrudnienia Sekretarza oraz likwidacji stanowisk na których zatrudnia się pracowników mianowanych. Ponadto zaktualizowany został załącznik Nr 7 do Statutu stanowiący wykaz miejskich jednostek organizacyjnych.


 1. Uchwała Nr XL/369/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Stwierdzono nieważność: Gmina nie wystąpiła o ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województw Dolnośląskiego (naruszenie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t. j. Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm./ ).


 1. Uchwała Nr XL/370/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Stwierdzono nieważność: Gmina nie wystąpiła o ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województw Dolnośląskiego (naruszenie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych /t. j. Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm./ ).


 1. Uchwała Nr XL/371/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta wniesionych przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Marka Przewoźnego.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę Pana Marka Przewoźnego za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XL/372/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2009 r.

Zrealizowano. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady oraz przez Radę Miejską Wałbrzycha.


Powiadom znajomego