W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

III kwartał 2008 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za III kwartał 2008 roku.


Na przestrzeni III kwartału 2008 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 18 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 lipca 2008r w sprawie objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" - Podstrefa Wałbrzych.

W trakcie realizacji. Zgodnie z niniejszą Uchwałą teren WSSE "INVEST-PARK" w Podstrefie Wałbrzych zostanie powiększony o obszar o powierzchni 30,4678 ha w obrębie Poniatów.


 1. Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 lipca 2008r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 313.757.388,73 zł.

b/ planowane wydatki - 317.492.331,73 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXVII/248/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 lipca 2008r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia kredytu długoterminowego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o. o. na finansowanie budowy Centrum Turystyczno - Sportowego "AQUA ZDRÓJ".

Zrealizowano. Ustalono maksymalną kwotę poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami, prowizjami oraz wszelkimi innymi kwotami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytu w wysokości 175.764.299,53 PLN.


 1. Uchwała Nr XXVIII/249/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami.

Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 314.875.340,73 zł.

b/ planowane wydatki - 318.610.283,73 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Zrealizowano. Miasto Wałbrzych wyemituje 1.580 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł. każda na łączną kwotę 15.800.000 zł.


 1. Uchwała Nr XXVIII/252/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013.

Zrealizowano.

 

 1. Uchwała Nr XXVIII/253/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany Uchwały nr VIII / 62 / 99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71, ze zmianami w Akcie Założycielskim dokonanymi Uchwałą Nr LI / 86 / 2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2002 roku oraz Uchwałą nr IV / 40 / 07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku.

Stwierdzono nieważność: Gmina nie wystąpiła o ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województw Dolnośląskiego (naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm./ ).


 1. Uchwała Nr XXVIII/254/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 1.

Stwierdzono nieważność: Gmina nie wystąpiła o ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województw Dolnośląskiego (naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm./ ).


 1. Uchwała Nr XXVIII/255/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

Stwierdzono nieważność: Gmina nie wystąpiła o ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województw Dolnośląskiego (naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm./ ).


 1. Uchwała Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39.

Stwierdzono nieważność: Gmina nie wystąpiła o ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województw Dolnośląskiego (naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm./ ).


 1. Uchwała Nr XXVIII/257/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z wnioskami o nadanie urzędowych nazw częściom miasta nie ujętym w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce".

W trakcie realizacji. Kontynuując procedurę związaną z nadaniem urzędowych nazw częściom miasta Wałbrzycha - Śródmieście, Podgórze, Stary Zdrój, Piaskowa Góra - wydano wnioski do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o ujęcie tych nazw części miasta w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce". Wnioski po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewodę winny być przesłane do Ministerstwa w celu podjęcia decyzji.


 1. Uchwała Nr XXVIII/258/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.

Zrealizowano. W związku z przejściem na emeryturę Pana Stanisława Rejmana - członka Komisji Dyscyplinarnej I instancji - w jego miejsce powołano Panią Katarzynę Jarocką.


 1. Uchwała Nr XXVIII/259/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha prof. dr hab. n.med. Sławomirowi Suchockiemu.


 1. Uchwała Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

W trakcie realizacji. Zgodnie z decyzją Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha termin wyborów uzupełniających ustalono na dzień 14 listopada 2008 roku.

 

 1. Uchwała Nr XXVIII/261/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Tomasza Pluty.


 1. Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 września 2008r w sprawie wstąpienia kandydata na radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia, wskazanego przez Komisarza Wyborczego, kandydata na radnego Pana Dariusza Gustaba.


 1. Uchwała Nr XXV/221/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008r w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 314.875.340,73 zł.

b/ planowane wydatki - 318.610.283,73 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.

Powiadom znajomego