W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

II kwartał 2008 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za II kwartał 2008 roku.Na przestrzeni II kwartału 2008 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 42 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XXIV/204/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej NR 381 w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha.

W trakcie realizacji.


 1. Uchwała Nr XXIV/205/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 308.849.509,00 zł.

b/ planowane wydatki - 312.584.452,00 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXIV/206/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu, ul. Grodzka 71" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków prewencyjnych PZU S.A oraz PZU Życie S.A.

W trakcie realizacji. Gmina otrzymała dofinansowanie oraz czeka na podpisanie umów.


 1. Uchwała Nr XXIV/207/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu, ul. Główna 2" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W trakcie realizacji. Wniosek o dotację w trakcie rozpatrywania.


 1. Uchwała Nr XXIV/208/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie wystąpienia Gminy Wałbrzych ze spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

W trakcie realizacji. W dniu 30 czerwca 2008r. została podpisana umowa z Agencją Konsultingu Gospodarczego "Accord"Next" Sp. z o. o. we Wrocławiu, która przed zbyciem udziałów spółki pod nazwą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. dokonała analizy Spółki w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 1997r. Nr 64, poz.408 z późn. zm.).


 1. Uchwała Nr XXIV/209/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego - Ogrodowej w Wałbrzychu

Zrealizowano. Uchwała po przekazaniu jej Wojewodzie Dolnośląskiemu została przez jego służby opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 162 z dnia 12 czerwca 2008 roku pod poz. 1856. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku uchwała rady gminy w prawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje (...) nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, dlatego też począwszy od dnia 14 lipca br przedmiotowy plan miejscowy zatwierdzony w/w uchwałą nabierze cech prawa miejscowego i będzie podstawą do wydawania przez tut. Zespół szeregu dokumentów.

 

 1. Uchwała Nr XXIV/210/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnej części śródmieścia - rejonu ulic 1-go Maja - Limanowskiego w Wałbrzychu

Zrealizowano. Uchwała po przekazaniu jej Wojewodzie Dolnośląskiemu została przez jego służby opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 162 z dnia 12 czerwca 2008 roku pod poz. 1857. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje (...) nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, dlatego też począwszy od dnia 14 lipca br przedmiotowy plan miejscowy zatwierdzony w/w uchwałą nabierze cech prawa miejscowego i będzie podstawą do wydawania przez tut. Zespół szeregu dokumentów.


 1. Uchwała Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie przyznania nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2007 rok.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwała podjęła decyzję o przyznaniu nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 1. Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej :Biblioteka pod Atlantami" w kwocie 5.000zł

 2. Zespołowi Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w kwocie 5.000 zł.


 1. Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 25.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 25.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 25.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 25.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2007 r. wraz z wykazem potrzeb.

W trakcie realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2007 r. wraz z wykazem potrzeb.


 1. Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Stanisława Kaczmarka

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę Pana Stanisława Kaczmarka za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2008 - 2011 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu /wybory uzupełniające/

Zrealizowano. Powołano zespołu, który przedstawi Radzie opinię o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie powołania Komisji Doraźnej do wypracowania propozycji i aktualizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczących Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, zasad sprzedaży i wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

Stwierdzono nieważność:Na mocy Uchwały Nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r. powyższa uchwała została uchylona.


 1. Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2007 rok

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie powołania Komisji Doraźnej do wypracowania propozycji i aktualizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczących Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, zasad sprzedaży i wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Komisja Doraźna do dnia 30 czerwca 2008r. złożyła sprawozdanie zawierające wnioski i propozycje będące efektem prac Komisji.


 1. Uchwała Nr XXV/220/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 312.189.053,73 zł.

b/ planowane wydatki - 315.923.996,73 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXV/221/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) jej treść wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Kolejnym etapem postępowania będzie jej przekazanie służbom Wojewody w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, gdzie po upływie 30 dni od dnia publikacji uzyska ona status prawa miejscowego w oparciu o które tut. organ będzie mógł realizować zadania określone m.in. w w/w ustawie, a właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego realizować zadania określone m.in. przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);


 1. Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki - Garbarskiej - Mickiewicza - Południowej w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) jej treść wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Kolejnym etapem postępowania będzie jej przekazanie służbom Wojewody w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, gdzie po upływie 30 dni od dnia publikacji uzyska ona status prawa miejscowego w oparciu o które tut. organ będzie mógł realizować zadania określone m.in. w w/w ustawie, a właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego realizować zadania określone m.in. przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);


 1. Uchwała Nr XXV/223/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Zrealizowano. Uchwalono Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz określono tryb i termin składania wniosków o nagrody.


 1. Uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych".

Zrealizowano. Przyjęto "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych" w którym określono zakres i formy pomocy, zasady przyznawania stypendium szkolnego, jego wysokość i zasady przekazywania świadczenia wnioskodawcom, jak również tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.


 1. Uchwała Nr XXV/225/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej nr 48.

Zrealizowano. Dokonano zmiany w nazwie: "Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu" na: Zespołu Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu


 1. Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum w Wałbrzychu, poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: ??€?›Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i ??€?›Oddziału Archeologii" w celu utworzenia ??€?›Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia".

W trakcie realizacji. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzje o utworzeniu nowej instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia".


 1. Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o składzie Rady Muzeum w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Pani Marii Bor.


 1. Uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Panu Adamowi Wolańczykowi.


 1. Uchwała Nr XXV/230/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2008 - 2011 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Przedłużono termin pracy zespołu do czasu dokonania przez Radę Miejską Wałbrzycha wyborów uzupełniających.


 1. Uchwała Nr XXV/231/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Zrealizowano. W miejsce Radnego Ryszarda Nowaka powołano Radnego Artura Torbusa.


 1. Uchwała Nr XXVI/232/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 312.468.522,73 zł.

b/ planowane wydatki - 316.203.465,73 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.


 1. Uchwała Nr XXVI/233/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.11.2007 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2008 roku dla zakładów budżetowych

W trakcie realizacji: Wypłata dotacji według nowych stawek na jedno dziecko tj. dla Żłobka Samorządowego Nr 1 - 17,02 zł/1osobę/dzień oraz dla Żłobka Samorządowego Nr 5 - 22,06zł/1osobę/dzień.


 1. Uchwała Nr XXVI/234/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego - 1-go Maja w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) jej treść wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Kolejnym etapem postępowania będzie jej przekazanie służbom Wojewody w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, gdzie po upływie 30 dni od dnia publikacji uzyska ona status prawa miejscowego w oparciu o które tut. organ będzie mógł realizować zadania określone m.in. w w/w ustawie, a właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego realizować zadania określone m.in. przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);


 1. Uchwała Nr XXVI/235/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mazowieckiej - Bolesława Chrobrego - Piotra Wysockiego w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) jej treść wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Kolejnym etapem postępowania będzie jej przekazanie służbom Wojewody w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, gdzie po upływie 30 dni od dnia publikacji uzyska ona status prawa miejscowego w oparciu o które tut. organ będzie mógł realizować zadania określone m.in. w w/w ustawie, a właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego realizować zadania określone m.in. przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);


 1. Uchwała Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat.

Uchwała będzie realizowana od 1 listopada 2008 r.


 1. Uchwała Nr XXVI/237/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej do wypracowania propozycji i aktualizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczących Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, zasad sprzedaży i wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Rezygnacja Radnej Rady Miejskiej Wałbrzycha, Pani Katarzyny Ukrzewskiej z udziału w pracach Komisji Doraźnej.


 1. Uchwała Nr XXVI/238/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych.

W trakcie realizacji. Podjęta uchwała czeka na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XXVI/239/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania o nazwie NASZ DOM.

Stwierdzono nieważność: Brak podstawy prawnej do podjęcia w/w uchwały /naruszenie art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( DZ. U. Nr 78, poz. 483)/.


 1. Uchwała Nr XXVI/240/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, na okres dłuższy niż 3 lata.

Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XXVI/241/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej nr 48.

Zrealizowano. Dokonano zmiany w nazwie: "Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu" na: " Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 26 w Wałbrzychu".


 1. Uchwała Nr XXVI/242/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi Wałbrzychu przy ul. Palisadowej nr 48.

Zrealizowano. Dokonano zmiany w nazwie: "Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu" na: "Publiczne Gimnazjum Integracyjne Nr 9 w Wałbrzychu".


 1. Uchwała Nr XXVI/243/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XXVI/244/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kadencji 2008 - 2011 /wybory uzupełniające/.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha, w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XXVI/245/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2008 r.

Zrealizowano. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady.

Powiadom znajomego