W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

UCHWAŁA Nr XLII/382/09 z 30.09.2009 r. w sprawie utworzenia wraz z innymi podmiotami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

UCHWAŁA Nr XLII/382/09

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 września 2009 roku

 


w sprawie utworzenia wraz z innymi podmiotami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) , Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


Gmina Wałbrzych wraz z Województwem Dolnośląskim, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, utworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.


§ 2


Gmina Wałbrzych obejmie 512 (słownie: pięćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każdy w spółce, o której mowa w § 1, o łącznej wartości 5 120 000,00 (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych, pokrywając je:

wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącą działkę gruntu nr 93/8 Obręb Poniatów nr 8 o powierzchni 13,2090 ha, o wartości rynkowej, wg wyceny 4 620 000,00 (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SWW/00071160/6 w zamian za który obejmuje 462 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa) udziały. Operat szacunkowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały*.

wkładem pieniężnym w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w zamian za który obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

 

*Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z prawami autorskimi i pokrewnymi

Powiadom znajomego