W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XXXV/316/09 z 12.02.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/156/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Sobięcin, Gaj" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.

 

Uchwała Nr XXXV/316/09

Rady Miejskiej w Wałbrzychu

z dnia 12 lutego 2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/156/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Sobięcin, Gaj" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1.


W uchwale Nr XXXIV/156/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Sobięcin, Gaj" i nadania statutu tej jednostce, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/334/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005r. wprowadza się następujące zmiany:


1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Rada pracuje w oparciu o regulamin pracy przedłożony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej 2 miesięcy od dnia wyboru".

2. § 13 otrzymuje brzmienie: "Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wiadomości Kancelarii Prezydenta w terminie 7 dni od dnia zebrania".

3. § 18 otrzymuje brzmienie:

1) ust. 1. "Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uzasadniają zgłoszenie".

2) ust.2. "Warunkiem głosowania nad wyborem kandydatów jest ich zgoda wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie w razie nieobecności ".

3) ust. 3 "Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków Rady".

4. W § 25 :

1) treść ust. 2 uzupełnia się o zapis "i nr PESEL",

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Na każdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się imię, nazwisko i adres zamieszkania tego Kandydata".

5. W § 39 dodaje się ust. 5 "Rada Miejska zawiesza działalność Wspólnoty Samorządowej w przypadku zmniejszenia składu Rady powodującego brak kworum niezbędnego do podejmowania uchwał związanych z jej działalnością, a do zakończenia kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy".


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Powiadom znajomego