W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

10 listopada 2010 r.

 

URZĄD MIEJSKI

w Wałbrzychu

Biuro Obsługi Rady Miejskiej


Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
uprzejmie informuje,
iż w dniu 10 listopada 2010 roku o godz.9:00
w sali witrażowej ratusza, odbędzie się
LIX - sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad.


 1. Uroczyste wręczenie tytułu: "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" Panu Kazimierzowi Starościakowi.


 1. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


 1. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" /Eugeniusz Kiszczak/.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Wałbrzycha" /Anna Walentynowicz/.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.


 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, w Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2011 rok.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha nadania Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. "Wałbrzyskie Centrum Zatrudniania Socjalnego", z siedzibą w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 28


 1. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2009/2010.


 1. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.


 1. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha za okres od stycznia do września 2010 roku.


 1. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


 1. Wolne wnioski.


 1. Oświadczenia.


 1. Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego