W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

15 października 2010 r.

 

URZĄD MIEJSKI

w Wałbrzychu

Biuro Obsługi Rady Miejskiej


Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
uprzejmie informuje,
iż w dniu 15 października 2010 roku o godz.9
00
w sali witrażowej ratusza, odbędzie się
LVII - sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" /Kazimierz Starościak/.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" /Anna Walentynowicz/.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas VIII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku w dniach od 3 grudnia 2010r. do 24 grudnia 2010r.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku.

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego z 2004r. nr 197 poz. 3107).

 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany nazwy ulicy w obrębie 27 Śródmieście w Wałbrzychu

 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu.

 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Przedszkole Samorządowe nr 14" Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 31 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Przedszkole Samorządowe nr 4 "w Wałbrzychu przy ul. Mącznej 1 a w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym" w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 5" w Wałbrzychu przy ul. Nałkowskiej 4a w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Żłobek Samorządowy Nr 1" w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 2 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

 19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w Akcie Założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

 20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę nr VIII/62/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71.

 21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr L/445/2010 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu.

 22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

 23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/277/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha.

 24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

 25. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za III kwartał 2010 roku.

 26. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiące sierpień i wrzesień 2010 roku.

 27. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 29. Wolne wnioski

- wniosek RACJA w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/334/09 RMW z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha,

- wniosek o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 28.

- prośba Związku Zakładowego NSZZ "Solidarność" o przedstawienie na najbliższej sesji prośby pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. o przywrócenie przywileju w postaci biletów tzw. wolne jazdy,

 1. Oświadczenia.

 2. Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego