W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr LVI/10

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 30 sierpnia 2010 roku


W dniu 30 sierpnia 2010 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 14:00. Udział w obradach wzięło 25 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.

 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.


Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Wpłynął do mnie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwały. Pierwszy w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Wałbrzycha. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 3a. porządku obrad.

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

  wniosek uzyskał bezwzględna większość głosów
  /został przyjęty jednogłośnie/


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Drugi w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wałbrzycha.

  Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 3b porządku obrad.

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

  wniosek uzyskał bezwzględna większość głosów
  /został przyjęty jednogłośnie/Pani A. Kołacz-Leszczyńska

  Proszę także, o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "OBYWATEL". Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 6a porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 23 głosach "za" oraz 1 "przeciwnym"

  wniosek uzyskał bezwzględną większości głosów
  /został przyjęty/Pani A. Kołacz-Leszczyńska


 • Kolejny w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 6b porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 23 głosach "za" oraz 1 "przeciwnym"

  wniosek uzyskał bezwzględną większości głosów
  /został przyjęty/Pani A. Rosiak

 • Składam wniosek o wprowadzenie do do porządku obrad punktu 3c. Informacji Prezydenta Miasta Wałbrzycha n/t nierozpatrzenia przez Radę Ministrów wniosku o odzyskanie praw grodzkich dla Miasta Wałbrzycha.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 14 głosach "za" oraz 10 "przeciw"

  wniosek uzyskał bezwzględną większości głosów
  /został przyjęty/


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

- Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

 • Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.


Ad.3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokoły z LIII, LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonych do wglądu protokołów.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokoły z LIII, LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


3a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha


W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LVI/472/10

 • załącznik nr 2Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miasta Wałbrzycha wraz z Panem Piotrem Kruczkowski Prezydentem Miasta Wałbrzycha podziękowali za współpracę.


3b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha


W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Pani Katarzyna Jarocka Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LVI/473/10

 • załącznik nr 3


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 3

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Zaremba, radny J. Krzyżowski, radna A. Rosiak, radny P. Szpur, radny M. Nykiel, radna D. Marosz, radny Z. Dobrowolski, radny P. Wojnowski, radna R. Wierzbicka, radna K. Ukrzewska, radny A. Torbus, radny S. Ewangielu oraz radny D. Lenda. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan A. Wylandowski Kierownik Biura Promocji Miasta oraz Pan W. Dymarczyk Radca Prawny Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pan Jacek Zaremba Przewodniczący Klubu Radnych PiS złożył wniosek o zmiany do projektu uchwały.

 • załącznik nr 4


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 4 głosach "za", 12 "przeciw" oraz 7 "wstrzymujących się"

  wniosek nie uzyskał większości głosów
  /nie został przyjęty/


Pani A. Rosiak Przewodnicząca Klubu Radnych WWS złożyła wniosek:

   Z działu 750 promocja, 445 tyś zł podzielić w sposób następujący:

  • 100 tys. zł na promocję miasta przez działanie KS Górnik Wałbrzych, który wszedł do II ligi,

  • 100 tys. zł na Wałbrzyskie instytucję kultury, które będą promować miasto,

  • 20 tys. zł dla potrzeb organizacji dnia studenta na zadania związane z promocją Wałbrzyskich Uczelni Studenckich.

  • 20 tys. zł na Solidarność.

Pozostała kwotę 245 tys. zł przeznaczyć na dofinansowanie imprez o których mówił Pan Prezydent.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 6 głosach "za", 13 "przeciw" oraz 3 "wstrzymujących się"

  wniosek nie uzyskał większości głosów
  /nie został przyjęty/


Pan Z. Dobrowolski

 • Proponuje wyłączyć kwotę 35 tyś zł z pozycji "Obchody 30 lecia Powstania Solidarności" i przeznaczyć te środki na już realizowane a niedoszacowane zadania, które muszą być w tym roku zrealizowane, przede wszystkim Orlik przy ul. 11 Listopada.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 15 głosach "za", 4 "przeciw" oraz 4 "wstrzymujących się"

  wniosek uzyskał większości głosów
  /został przyjęty/


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawką.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 15 głosach "za", 8 "przeciw" oraz 1 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/451/10

 • załącznik nr 5


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/452/10

 • załącznik nr 6


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego z 2004 r. nr 197 poz. 3107).

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Wanda Jurkowska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej, komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/453/10

 • załącznik nr 7


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/99/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004 roku na 236 , poz. 3621) zmienionej Uchwałą nr XLVI/307/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 roku nr 253, poz. 4654).

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kot Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 12 głosach "za" oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/454/10

 • załącznik nr 8


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/425/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wałbrzych.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Wanda Jurkowska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radny M. Nykiel oraz radny R. Nowak. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 4 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/455/10

 • załącznik nr 9


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wałbrzych.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Winiarska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta


W dyskusji udział wzięli: radny P. Wojnowski, radna A. Adamkiewicz oraz radna S. Pawełek. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz przedstawiciel firmy ALBA Pan Witold Seńczuk.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/456/10

 • załącznik nr 10


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych".

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Aleksandra Winiarska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta

 • opinie do projektu uchwały - załącznik nr 11

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 13 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/457/10

 • załącznik nr 12


Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 13 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/458/10

 • załącznik nr 13


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 1.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani I. Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 13 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/459/10

 • załącznik nr 14


Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani I. Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/460/10

 • załącznik nr 15


Ad.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani I. Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/461/10

 • załącznik nr 16


Ad.16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/62/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani I. Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/462/10

 • załącznik nr 17


Ad.17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LII/92/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych.

- projekt uchwały przedstawił Pan Ernest Truszkowski Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/463/10

 • załącznik nr 18


Ad.18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia interesu prawnego Uchwałą Nr X/90/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle`a - rejon ulic Wilczej i Pogodnej.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

przy 12 głosach "za" oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/464/10

 • załącznik nr 19


Ad.19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 10 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/465/10

 • załącznik nr 20


Ad.20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 12 głosach "za" oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/466/10

 • załącznik nr 21


Ad.21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 12 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/467/10

 • załącznik nr 22
Ad.21a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Przewlekle Chorych i Wspierania Turystyki "RODZINA I TURYSTYKA"


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 11 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr LIII/468/10

 • załącznik nr 23


Ad.22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2010 roku.

 • na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha, powołane przez Radę Miejską Wałbrzycha stałe komisje, raz na pół roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr LIII/469/10

 • załącznik nr 24


Ad.23. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za I kwartał 2010 roku.

 • załącznik nr 25

 • przyjęto do wiadomości.


Ad.24. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień oraz maj 2010 roku.

 • załącznik nr 26 i 27

 • przyjęto do wiadomości.


Ad.25. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: A. Rosiak, A. Adamkiewicz, K. Ukrzewska, J. Krzyżowski, D. Marosz, A. Płocharczyk, P. Wojnowski /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pan P. Kruczkowski

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.27. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.28. Oświadczenia.

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska przedstawiła informację od Pani Sekretarz Miasta Wałbrzycha.

  - załącznik nr 28


- apel Pana R. Nowaka o pomoc powodzianom, załącznik nr 29


Ad.16. Zamknięcie obrad.

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LIII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego