W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XLV/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 18 grudnia 2009 roku


W dniu 18 grudnia 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 14:00. Udział w obradach wzięło 24 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

 

Ad.2 Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha wręczyli tytuł "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" dla Pana Marka Malinowskiego na ręce żony Pani Haliny Malinowskiej. Tytuł otrzymali również Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oraz Pan Takis Makandasis.

- podziękowania, załącznik nr 2


Ad.3. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. W dniu 16 grudnia br. wpłynął do mnie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. "Poznawanie nie zna granic" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1.: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne - transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 11a porządku obrad. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 14 głosach "za" oraz 1 "wstrzymującym się"

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów

/został przyjęty/


Pan P. Szpur

 • Proszę, o umieszczenie w punkcie 4a. Informacji Prezydenta Miasta w sprawie przebiegu remontu ul. Andersa.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 11 głosach "za" oraz 5 "przeciwnych"

wniosek nie uzyskał bezwzględnej większość głosów

/nie został przyjęty/


Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • Czy są inne wnioski ?

  Nie widzę.

  Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Ad.4. Przyjęcie protokołów z XLIII oraz XLIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokoły z XLIII oraz XLIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonych do wglądu protokołów.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokoły z XLIII oraz XLIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.5.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 3

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radna k. Ukrzewska, radny J. Krzyżowski oraz radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawkami.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 11 głosach "za", 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLV/400/09


 • załącznik nr 4


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nie wygasania niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2009.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/401/09


 • załącznik nr 5


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania imienia Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1A.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Artura Torbus Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/402/09


 • załącznik nr 6


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani A. Winiarska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny D. Gustab oraz radna A. Rosiak.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 16 głosach "za", 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLV/403/09


 • załącznik nr 7


Ad. 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani A. Winiarska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny D. Gustab, radna D. Marosz, radny S. Ewangielu, radny P. Szpur oraz radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Włodzimierz Dymarczyk Radca Prawny.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 16 głosach "za", 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLV/404/09

 • załącznik nr 8

Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani I. Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/405/09

 • załącznik nr 9


Ad. 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2010 rok.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani A. Piątkowska Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/406/09


 • załącznik nr 10Ad.11a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. "Poznawanie nie zna granic" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1.: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne - transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani A. Piątkowska Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/407/09


 • załącznik nr 11


Ad. 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

 • projekt uchwały przedstawił Pan K. Czaja Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny A. Torbus oraz radny J. Krzyżowski. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/408/09


 • załącznik nr 12Ad. 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/409/09


- załącznik nr 13


Ad. 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia wykonania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu likwidacji tego zagrożenia dla środowiska".


- projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Wiesław Basa Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego.

- załącznik nr 14


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/410/09


- załącznik nr 15


Ad. 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku.


projekt uchwały przedstawił Pan Artur Wylandowski - Kierownik Biura Promocji Miasta.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/411/09

 • załącznik nr 16


Ad. 16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na I półrocze 2010 roku.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

Na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha, powołane przez Radę Miejską Wałbrzycha stałe komisje, raz na pół roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLV/412/09


 • załącznik nr 17Ad. 17. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2008/2009.

 • załącznik nr 18

 • przyjęto do wiadomości.


Ad.18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące wniosku Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przeanalizowania umowy podpisanej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Spółka z o.o. dotyczącej zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych pod kontem zabezpieczenia interesów gminy.

 • załącznik nr 19


Pan Mirosław Bartolik dodał uzupełnienie do stanowiska Komisji Rewizyjnej w w/w sprawie.

 • załącznik nr 20

 • przyjęto do wiadomości.


Ad.19. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta
z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

 • załącznik nr 21

 • przyjęto do wiadomości.


Ad.20. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc październik i listopad 2009 roku.

 • załącznik nr 22 i 23

 • przyjęto do wiadomości.

Ad.21. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P. Szpur, D. Gustab i J. Krzyżowski /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan M. Bartolik

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.23. Wolne wnioski.


Pan Z. Dobrowolski

 • Składam wniosek o zaproszenie przedstawiciela Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w celu przedstawienie informacji z przebiegu remontu ul. Andersa oraz przyczyn opóźnienia zakończenia prac.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski, radny P. Szpur, radny R. Nowak oraz radna S. Pawełek. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Ad.24. Oświadczenia.

 • nie złożono.


Ad.25. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLV sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego