W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Porządek obrad

URZĄD MIEJSKI

w Wałbrzychu

Biuro Obsługi Rady Miejskiej

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
uprzejmie informuje,
iż w dniu 18 grudnia 2009 roku o godz.9:
00
w sali witrażowej ratusza, odbędzie się
XLV - sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.PORZĄDEK OBRAD


 1. Otwarcie obrad.

 2. Uroczyste wręczenie tytułów: "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" /Pan Antoni Malinowski, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Pan Takis Makandasis/.

 3. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołów z XLIII oraz XLIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nie wygasania niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2009.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania imienia Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1A.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2010 rok.

 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia wykonania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu likwidacji tego zagrożenia dla środowiska".

 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku.

 16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na I półrocze 2010 roku.

 17. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2008/2009.

 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące wniosku Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przeanalizowania umowy podpisanej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Spółka z o.o. dotyczącej zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych pod kontem zabezpieczenia interesów gminy.

 19. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

 20. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc październik oraz listopad 2009 roku.

 21. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 23. Wolne wnioski.

 24. Oświadczenia.

 25. Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego