W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XLI/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 24 sierpnia 2009 roku


W dniu 24 sierpnia 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 13:00. Udział w obradach wzięło 22 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1

Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

  Wpłynęły do mnie wnioski o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał. Pierwszy to projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej na 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu ( skomunikowanie ze strefą SSE)" na terenie gminy Walim.

  Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 6a porządku obrad.

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
/jednogłośnie został przyjęty/


  Następny projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wprowadzenia zmian w pełnym zakresie do Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015 (z późn. Zmianami).

  Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 6b porządku obrad.


Pani A. Rosiak

 • Proszę Pana Prezydenta o uzasadnienie, dlaczego ten projekt uchwały został wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji bez wcześniejszej konsultacji z Komisją Gospodarki Miejskiej.

Prezydent przedstawił powód wprowadzenia uchwały pod obrady sesji.

Pani A.Kołacz-Leszczyńska


 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
/jednogłośnie został przyjęty/


Pani A.Kołacz-Leszczyńska

- Czy są inne wnioski ?


Nie widzę.

 • Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytej w dniu 30 czerwca 2009 roku.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XL sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół XL sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Stan techniczny i utrzymanie czystości dróg w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha.


 • Informację przedstawił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha

 • załącznik nr 2

W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radny Z. Dobrowolski, radny R. Nowak, radny Z. Dobrowolski, radny J. Krzyżowski, radna D. Marosz, radny M. Lubiński, D. Gustab oraz radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 3

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radny D. Gustab, radna D. Marosz, radna R. Wierzbicka, radny P. Szpur oraz radna K. Ukrzewska. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 15 głosach "za", 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLI/373/09


 • załącznik nr 4


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu.


- projekt uchwały przedstawił Pan W. Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur oraz radny P. Wojnowski. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 19 głosach "za", 1 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLI/374/09


 • załącznik nr 5


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej na 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu ( skomunikowanie ze strefą SSE)" na terenie gminy Walim.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLI/375/09


 • załącznik nr 6


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wprowadzenia zmian w pełnym zakresie do Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015 (z późn. Zmianami).

 • projekt uchwały przedstawiła Pani B. Dróżdż Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami


W dyskusji udział wzięła: radna Pani D. Marosz. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani B. Dróżdż Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLI/376/09


 • załącznik nr 7


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

  - projekt uchwały przedstawił Pan Jerzy Karski Komendant Straży Miejskiej


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

przy 17 głosach "za", 1 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLI/377/09


 • załącznik nr 8


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały na LIII/406/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

  - projekt uchwały przedstawił Pan Jerzy Karski Komendant Straży Miejskiej


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLI/378/09

 • załącznik nr 9


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha oraz mieszkankę Wrocławia.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


W dyskusji udział wzięła: radna K. Ukrzewska.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

przy 6 głosach "za", 10 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła Uchwały


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Wobec powyższego w tej chwili przegłosujemy uchwałę gdzie w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za zasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 12 głosach "za", 6 "przeciw" oraz 1 "wstrzymujących się"

Uchwałę Nr XLI/379/09


 • załącznik nr 10


Ad.10. Informacja dotycząca "Transmisji internetowej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz posiedzeń komisji".

 • załącznik nr 11


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radny S. Ewangielu, radny Z. Dobrowolski, radny Z. Dobrowolski, radna D. Marosz, radny M. Lubiński, D. Gustab oraz radna A. Płocharczyk. Wyjaśnień udzieliła Pani M. Kocur Sekretarz Miasta Wałbrzycha


Pan M. Lubiński


- Stawiam wniosek aby Rada przegłosowała czy chce aby te transmisje były umieszczane w internecie w drugiej wersji przedstawionej w materiale.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad wnioskiem.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 5 głosach "za", 9 "przeciw" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha nie przyjęła wniosku


Ad.11. Informacja o Rozstrzygnięciach Nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego dotyczących podejmowanych uchwał przez Radę Miejską Wałbrzycha w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku.

 • załącznik nr 12


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur oraz radny M. Lubiński. Wyjaśnień udzielił Pan Włodzimierz Dymarczyk Radca Prawny Rady Miejskiej Wałbrzycha.


 • przyjęto do wiadomości.


Ad.12. Informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za II kwartał 2009 roku.

 • załącznik nr 13

 • przyjęto do wiadomości.


Ad.13.Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc czerwiec i lipiec 2009 roku.

 • załącznik nr 14 i 15


 • przyjęto do wiadomości.

Ad.14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P. Szpur, S. Ewangielu, D. Marosz, S. Pawełek, K. Ukrzewska i J. Krzyżowski /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan M. Małecki

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.16. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.17. Oświadczenia.

 • nie złożono.


Ad.18. Zamknięcie obrad.

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLI sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu/

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego