W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XXXVII/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku


W dniu 29 kwietnia 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 14:23. Udział w obradach wzięło 24 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

W dniu 18 marca br. wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Śródmieście".

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 22 głosach "za" oraz 2 "wstrzymujących się"

  wniosek uzyskał bezwzględnej większości głosów
  /został przyjęty/

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

- Czy są inne wnioski ?


Pan S. Rakowski

 • Wnioskuję o przeniesienie punktu 12. Sprawozdanie z realizacji "Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2004 - 2008." do punktu 5, a wcześniejszy punk 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXVI/338/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 zmienić na punkt 5a.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 14 głosach "za", 7 "przeciw" oraz 3 "wstrzymujących się"

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
  /został przyjęty/


Pan P. Szpur

 • Wnioskuję o przeniesienie punktu 11.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2008 rok do punktu 5b.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 12 głosach "za", 12 "przeciw"

  wniosek nie uzyskał bezwzględnej większość głosów
  /nie został przyjęty/Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.


Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytego w dniu 27 marca 2008r.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wziął radny D. Lenda. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 20 głosach "za", 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/347/09


 • załącznik nr 2


Ad.5. Sprawozdanie z realizacji "Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2004 - 2008."

 • sprawozdanie przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta

  - załącznik nr 3


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radna D. Marosz oraz radny S. Ewangielu. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Zgłoszono wniosek o ponowne skierowanie sprawozdania na Komisję Gospodarki przystępujemy do głosowania nad wnioskiem.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 23 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


Ad.5a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXVI/338/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości wraz z 2 wnioskami, które otrzymaliście Państwo przed sesją.


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radna D. Marosz, radny D. Gustab, radny J. Krzyżowski, radny J. Zaremba, radny R. Nowak oraz radny S. Ewangielu. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pan D. Gustab

 • Stawiam wniosek o odwołanie ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Mirosława Bartolika.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Nie poddam tego wniosku pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy on omawianego tematu. Proszę powtórzyć swój wniosek w odpowiednim momencie, czyli w punkcie "wolne wnioski". Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz ze wszystkimi autopoprawkami.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 22 głosach "za", 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/348/09


 • załącznik nr 4


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu.

  - projekt uchwały przedstawił Pan Jana Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny S. Rakowski, radny P. Szpur oraz radny R. Nowak. Wyjaśnień udzielił Pan Jana Jędrasika Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za", 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/349/09

 • załącznik nr 5


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 30.000 zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

  - projekt uchwały przedstawił Pan Jana Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
  i Spraw Społecznych

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za", 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/350/09

 • załącznik nr 6Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.

  - projekt uchwały przedstawił Pan Jana Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 19 głosach "za", 1 "przeciw"oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/351/09

 • załącznik nr 7Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2008 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Urbańska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 21 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/352/09

 • załącznik nr 8Ad.9a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Śródmieście".

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Magdalena Kocur Sekretarz Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 20 głosach "za", 1 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVII/353/09


  - załącznik nr 9


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta wniesionych przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Ryszarda Dudka.


 • projekt uchwały przedstawił Pan A. Torbus Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 17 głosach "za" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/354/09

  - załącznik nr 10


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2008 rok:


Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta wraz z Panią Agnieszką Sobkowską Skarbnikiem Miasta Wałbrzycha przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


 • załącznik nr 11


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu przez Prezydenta Miasta.


 • załącznik nr 12


Pani Renata Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała radnych z opinią komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


 • załącznik nr 13

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha przedstawiła stanowiska stałych komisji Rady Miejskiej:

 • Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wałbrzycha za 2008 rok. Komisja Budżetu i Finansów, komisja Gospodarki Miejskiej, komisja Edukacji i Kultury oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęły do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


Dyskusja:

W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak,radny J. Zaremba, radny D. Lenda, radny M. Nykiel, radna R. Wierzbicka, radny S. Ewangielu, radny A. Torbus.

Wyjaśnień udzielił Pan P. Kruczkowski Prezydent Miasta, A. Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha, Pan W. Dymarczyk radca prawny, Pan M. Małecki Zastępca Prezydenta Miasta, Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta, Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Drug i Komunikacji


Pani Renata Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


 • załącznik nr 14


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnejo udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 15


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • przypominam Państwu, że na podstawie art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym "Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady".

Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 12 głosach "za", 6 "przeciwnych" oraz 6 "wstrzymujących się"

Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła uchwałyPani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 4 głosach "za", 12 "przeciwnych" oraz 6 "wstrzymujących się"

    Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła uchwały


Ad.12. Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2007-2008.


 • załącznik nr 16


 • przyjęto do wiadomości.


Ad.13. Sprawozdanie roczne z działalności Prezydenta Miasta Wałbrzycha za 2008 rok.


 • załącznik nr 17


 • przyjęto do wiadomości.


Ad.14. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za I kwartał 2009 roku.


 • załącznik nr 18


 • przyjęto do wiadomości.


Ad.15. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc marzec 2009 roku.


 • załącznik nr 19


 • przyjęto do wiadomości.

Ad.33. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: J. Zaremba, P. Szpur, J. Krzyżowski, A. Mróz, D. Marosz, S. Pawełek /w zbiorach BORM 0057/.

Ad. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.6. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.7. Oświadczenia.

Pan Stefanos Ewangielu odczytała oświadczenie o wstąpieniu Pana Dariusza Stachurskiego do Klubu Radny Platformy Obywatelskiej.


Ad.8. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego